Komunikacja miejska w obrębie II obwodnicy bezpłatnie? | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościInicjatywyKomunikacja miejska w obrębie II obwodnicy bezpłatnie?

25 stycznia 2014
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2014/06/tramwaj.jpg

Rada Dzielnicy I podjęła uchwałę w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej w obrębie tzw. II obwodnicy w Krakowie, której byłem inicjatorem, a w której piszemy:  Wnosi się do Prezydenta o rozważenie wprowadzenia na okres próbny bezpłatnej komunikacji miejskiej w obrębie tzw. II obwodnicy w Krakowie.

Uzasadnienie:

W dniu 1 lutego 2014 r. zostanie w Krakowie poszerzona strefa płatnego parkowania. Dodatkowo Władze Miasta stopniowo zamierzają wprowadzić jednokierunkowy ruch wokół Plant. Obydwa te działania mają na celu ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta, a tym samym ograniczenie smogu, zmniejszenie korków w centrum, poprawę dostępności miejsc parkingowych, poprawę jakości życia mieszkańców, jak i osób przebywających w centrum oraz zwiększenie atrakcyjności Starego Miasta. Uważamy, że dodatkowe działanie w postaci umożliwienia wszystkim użytkownikom transportu publicznego bezpłatnych przejazdów w obrębie II obwodnicy, spowoduje, iż duża cześć użytkowników samochodów w centrum z własnej woli przesiądzie się na komunikację miejską, co przełoży się na wszystkie wymienione cele. Zabieg taki nie powinien znacznie uszczuplić budżetu miejskiego, gdyż pozbawi go tylko pewnej części wpływów z biletów jednorazowych 20-minutowych.

 

Aleksander Miszalski