Forum dla Polski | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

InicjatywyForum dla Polski

1 września 2010

Stowarzyszenie Forum dla Polski zawiązaliśmy w 2005 roku. Tworzą je ludzie, których najważniejszym celem jest rozwój Polski. Chcemy  zmieniać  rzeczywistość w naszym kraju ponieważ często pozostawia ona wiele do życzenia. Polsce potrzeba zmian ale często brakuje podmiotów, które mogą je skutecznie przeprowadzić. Właśnie to  motywuje nas do działania w organizacji, która będzie dążyła do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym Polsce, a przez to do realizacji naszych postulatów.

Twórz razem z nami  nową jakość w życiu społecznym!
www.forumdlapolski.pl

Aleksander Miszalski