O MNIE

WSEJMIE

Wybrany w 2019 roku

Startowałem z okręgu nr 13 obejmującego Kraków i powiaty krakowski, olkuski i miechowski. Uzyskałem w wyborach 15987 głosów i zostałem wybrany do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie skupiam się na 6 priorytetowych tematach jakimi są: ekologia, przedsiębiorczość, prawa człowieka, edukacja, ochrona zdrowia i samorządność. 

Komisje

Zasiadam w Sejmie w dwóch Komisjach i Podkomisji:
- Komisji Gospodarki i Rozwoju 
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Podkomisja stała do spraw monitorowania gospodarki odpadami

Zespoły

Jestem członkiem dziewięciu sejmowych Zespołów:
- Parlamentarny Zespół Antysmogowy
- Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
- Parlamentarny Zespół ds. Miast
- Parlamentarny Zespół ds. Rewitalizacji Miast
- Parlamentarny Zespół ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej
- Parlamentarny Zespół ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat 3
- Parlamentarny Zespół ds. Związków Metropolitalnych (wiceprzewodniczący)
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
- Zespół Parlamentarny "Zerwij z plastikiem"

wsejmie
omnieomnie

OMNIE

Platforma Obywatelska

Członek Platformy Obywatelskiej od 12 lat. W 2016 roku zostałem wybrany na Przewodniczącego krakowskich struktur, by już rok później objąć funkcję Przewodniczącego Regionu Małopolskiego. W 2021 roku ponownie zostałem wybrany przez członków PO w Małopolsce na to stanowisko.

Samorząd

Swoją działalność w krakowskim samorządzie rozpoczynałem w Radzie Dzielnicy I Stare Miasto, do której zostałem wybrany w 2010 roku (sprawozdanie z działania). Cztery lata później zostałem Radnym Miasta Krakowa (sprawozdanie z działania), a w 2018 roku w kolejnych wyborach powtórzyłem ten sukces. Przerwałem jednak kadencję w związku z wyborem do Sejmu.

Zawodowo

Jestem przedsiębiorcą i współwłaścicielem kilku firm z branży turystycznej od 20 lat działających na rynku polskim i międzynarodowym.

prywatnie

PRYWATNIE

Krakus od urodzenia. Szczęśliwy mąż i "tata" jamnika Muffina. Ukończyłem II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Jestem magistrem stosunków międzynarodowych (UEK), socjologii (UJ) oraz turystyki i rekreacji (AWF). Jestem zapalonym rowerzystą, który podczas pandemii uzależnił się od biegania, będącego najlepszym odstresowaniem po kolejnych bataliach w Sejmie.