Odwołanie Kurator Barbary Nowak

Kochani, doczekaliśmy się!!! Ministra Barbara Nowacka przywiozła do #Kraków dokument odwołujący Barbarę Nowak z funkcji Kuratora Oświaty w Małopolsce. Skończył się czas indoktrynacji i upolityczniania szkół. A to d ...

Wybory do Rad Dzielnicy Krakowa za nami

W #Sejm dziś bardzo ważny dzień, ale nie sposób nie wspomnieć o wczorajszym bardzo ważnym dniu dla #Kraków. Serdecznie gratuluję wybranym do Rad Dzielnic! Szczególnie bardzo licznej reprezentacji kandydatek i kandydatów ...