Doktor Aleksander Miszalski

Dzisiaj Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oficjalnie przyznała mi stopień naukowy doktora tejże dyscypliny w dziedzinie nauk społecznych Chciałbym serdecznie podziękow ...

Kolejny raz gramy z WOŚP! ♥️

Co to byłby za styczeń bez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? To jedna z najpiękniejszych inicjatyw społecznych, w które angażuje się cała Polska Jak co roku spotkacie mnie w niedzielę z puszką na ulicach Krak ...

Wizyta w Sieci Badawczej Łukasiewicz

Przyszłość Polski i Krakowa to nowoczesne technologie i innowacje. Niestety obecnie często brakuje wzajemnego zrozumienia i współpracy między ośrodkami badawczymi, a samorządem i władzami. Łukasiewicz - Instytut C ...