Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws. działalności Stowarzyszenia IKS DSS

Do mojego biura poselskiego zgłoszono szereg niepokojących informacji dotyczących sytuacji w Integracyjnym Klubie Sportowym Druga Strona Sportu, działającym jako stowarzyszenie. Wedle tych doniesień w stowarzyszeniu doszło do szeregu nadużyć związanych z wydatkowaniem środków finansowych pozyskanych z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także wpłat członków. Nadużycia te miały mieć związek z organizacją obozów, innego rodzaju wydarzeń oraz zajęć organizowanych dla członków przez to stowarzyszenie. Wedle przekazanych mi informacji, liczba wykazywanych uczestników obozów miała nie odpowiadać faktycznej liczbie ich uczestników, a liczba godzin zajęć realizowanych przez określonych członków różnić się znacznie od faktycznej liczby godzin zajęć, w których oni uczestniczyli. Dodatkowy niepokój budził fakt, że członkowie stowarzyszenia, domagający się wyjaśnień ze strony zarządu zostali zawieszeni w prawach członka.

Zdecydowaliśmy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu sprawy do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 

Treść wniosku

Comments are closed.