Interpelacja w sprawie budowy przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony”

Interpelacja do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie budowy przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony”.

Jeden z mieszkańców zwrócił mi listownie uwagę w sprawie nieprawidłowości przy budowie przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony”, po zapoznaniu się ze sprawą okazało się, że w w styczniu 2021 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania, jednak 30 marca 2022 r. PKP PLK S.A. unieważniło przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, że złożone oferty wykonawców przewyższały kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie miał możliwości zwiększenia tej kwoty.

Wraz z moim zespołem zdecydowaliśmy się wysłać interpelację do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, której treść znajduje się poniżej.

 

Treść interpelacji

Comments are closed.