Nieprawidłowości na Uniwersytecie Pedagogicznym

Do mojego biura poselskiego w ostatnich tygodniach spłynęły bardzo niepokojące doniesienia potwierdzone częściowo materiałami medialnymi i mówiące, o represjach, jakim są poddawani sygnaliści oraz otwarci krytycy aktualnej polityki prowadzonej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Taka sytuacja miała miejsce w zeszłym roku w przypadku Pana Profesora Kazimierza Karolczaka. Zwolniona dyscyplinarnie została także Pani Prof. Nina Pluta-Podleszańska, i to pomimo szczególnej ochrony przysługującej jej na gruncie Kodeksu Pracy w związku ze statusem członka-założyciela związku zawodowego.
Najgorsze konotacje ze słusznie minionym okresem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przywodzi także szykanowanie autorów anonimowych listów przeciw zwolnieniom, na których to Władze Uczelni złożyły zawiadomienie do prokuratury w związku z rzekomym zniesławieniem Uniwersytetu.

Na wszystkie te bulwersujące procedery zwróciła moją uwagę jedna z pracownic naukowych Uczelni, która jednak w obawie przed potencjalnymi reperkusjami, takimi jak te, o których mnie poinformowała. Zdecydowała się ona pozostać anonimowa nawet względem mnie, co zdaje się dużo mówić o atmosferze strachu panującej na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Dlatego przerażeni tym faktem zdecydowaliśmy o natychmiastowym podjęciu działania w postaci interpelacji poselskiej do Ministra Edukacji i Nauki i interwencji poselskiej do Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

Treść interpelacji i interwencji

Comments are closed.