Kosze do segregacji przy al. Kasztanowej

Mieszkańcy Woli Justowskiej zwracają się do mnie w sprawie przeniesienia kompletu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych przy Al. Kasztanowej.

tresc_odpowiedzi
Tags: No tags

Comments are closed.