Plan zagospodarowania „Rogatka Warszawska”

Mieszkańcy rejonu objętego przygotowywanym planem są zaniepokojeni pierwotnymi planami inwestycyjnymi wokół Lunety Warszawskiej i z niecierpliwością oczekują na plan.

tresc_odpowiedzi
Tags: No tags

Comments are closed.