romanowicza

Parkowanie przy ul. Romanowicza

Od momentu postawienia ogrodzenia wokoło budynku Telopodu przy ul. Romanowicza zaczęły wzdłuż niego parkować samochody, które znacznie utrudniają poruszanie się po tej wąskiej drodze.

tresc_odpowiedzi
Tags: No tags

Comments are closed.