DLOKR

Zły stan boiska na Placu na Groblach

Zwróciłem się z prośbą o informację dlaczego boisko na Placu na Groblach, które przeszło generalny remont w 2009 roku jest obecnie w bardzo złym stanie oraz czy jest planowana jego ponowna modernizacja.

tresc_odpowiedzi


Boisko na Placu na Groblach dalej jest w opłakanym stanie i z informacji, które uzyskałem od mieszkańców nie jest również udostępnianie w weekendy, co jest sprzeczne z odpowiedzią, którą otrzymałem na moją pierwszą interpelację. W związku z tym ponownie zwróciłem się do Prezydenta w tej sprawie.

tresc_odpowiedzi

Tags: No tags

Comments are closed.