Krakowska Izba Turystyki wspiera działania antysmogowe

Krakowska Izba Turystyki podjęła w związku z tym uchwałę o następującej treści.

Uchwała nr 9/2013

Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki

z dnia 4 listopada 2013

w sprawie „wprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Krakowska branża turystyczna jest zaniepokojona doniesieniami prasowymi o skali zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. Coraz częściej informacje o skali problemu przebijają się do prasy zagranicznej, a tym samym mogą wpływać na negatywne kształtowanie się wizerunku Krakowa za granicą. Mamy obawy, iż ten negatywny obraz Krakowa jako jednego z najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, jeśli będzie się w dalszym stopniu utrwalał, może spowodować spadek turystów zagranicznych przyjeżdżających do Krakowa. Proces taki może skutkować likwidacją miejsc pracy w turystyce oraz zmniejszeniem podatków wpływających do kasy miasta. Apelujemy zatem w imieniu branży turystycznej w Krakowie do władz wojewódzkich o podjęcie skutecznej walki z problemem smogu w naszym mieście!

Przyjęty w dniu 30.09.2013 r. przez Sejmik województwa małopolskiego Program Ochrony Powietrza wskazuje, że wykonane analizy i ekspertyzy wykazały, iż jedynie całkowity zakaz spalania paliw stałych w sektorze komunalnym w Krakowie może przynieść efekt wymaganej poprawy jakości powietrza. Program  wymienia konieczne działania naprawcze, m.in. wejście w życie pełnego zakazu stosowania paliw stałych w 2018 r.

Apelujemy o przyjęcie przez Sejmik uchwały zgodnej z programem ochrony powietrza tzn. wprowadzającej całkowity zakaz stosowania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem pięcioletniego okresu przejściowego.

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.

Prezes zarządu KIT

Anna Jędrocha

 

Tags: No tags

Comments are closed.