Konferencja inauguracyjna Postaw na Kraków 26.X.2010

Konferencja 26.X.2010

Konferencja prasowa „Postaw na Kraków”

W dniu 26 X 2010 w biurze Powiatu Platformy Obywatelskiej odbyła się konferencja prasowa grupy Postaw na Kraków. Spotkanie otworzył Poseł Łukasz Gibała – zapowiadając cykl konferencji prasowych kandydatów w wyborach samorządowych z ramienia PO.

Wprowadzając do tematu – Poseł Gibała podkreślił dwie cechy wspólne  kandydatów startujących pod szyldem „Postaw na Kraków”: dorobek i osięgnięcia w życiu zawodowym oraz niskie miejsca na listach wyborczych (miejsca 4,5, 9 lub ostatnie).

Aleksander Miszalski przedstawił wizję i cele grupy: to 7 kandydatów Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta Krakowa oraz kandydat do sejmiku województwa Małopolskiego. Grupa z racji różnych osobowości i doświadczeń uzupełnia się i zyskuje i stanowi kompleksową ofertę wyborczą dla Krakowian. Praca grupowa przynosi zdecydowanie lepsze efkety niż indywidualne dążenia jednostek – szczególnie w organach kolektywnych, takich jak Sejmik czy Rada Miasta.

Na konferencji pokazano interaktywną stronę www.postawnakrakow.pl. Witryna ta  zaprasza do komunikacji – jest sprzęgnięta z wieloma portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Twitter czy Goldenline. Ponadto na stronie umieszczony zostanie videoblog.

Wszyscy kandydaci krótko przedstawili swój program:  nowoczesny Kraków, atrakcyjna przestrzeń publiczna, urzędy XXI wieku, Zielony Kraków, Kraków Młodych, Turystyka i Promocja komunikacja miejska, Profesjonalnie zarządzanie czy Zdrowie 2.0.

Zaprezentowano kandydatów oraz postulaty programowe całej grupy.

Podsumowanie konferencji to przekaz:  Postaw na Kraków to nie zawodowi politycy. To osoby związane z biznesem:  dyrektorzy, lekarze, menadżerowie, specjaliści oraz  działacze społeczni.

Organizatorzy konferencji zapowiedzieli pozytywną i niesztampową kampanię –  liczne happeningi, eventy i briefingi – głownie w terenie i z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu.

Kandydaci do Rady Miasta

  1. Aleksander Miszalski okręg nr 1 – miejsce 4
  2. Jakub Witoszek okręg nr 2 – miejsce 9
  3. Patrick den Bult okręg nr 3 – miejsce 12 (ostatnie)
  4. Jakub Łowczowski okręg nr 4 – miejsce 9
  5. Artur Wolny okręg nr 5 – miejsce 9
  6. Beata Branicka okręg nr 6 – miejsce 5
  7. Jolanta Niedziałkowska okręg nr 7 – miejsce 4

Kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego

1. Tomasz Miszalski – Jamka – okręg nr 3 (Kraków) – miejsce 16 (ostatnie)

Comments are closed.