Video | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Aleksander Miszalski kontra Wojciech Wierzejski

Aleksander Miszalski kontra Krzysztof Bosak

Aleksander Miszalski kontra Bolesław Piecha

Aleksander Miszalski kontra Marek Sawicki

Aleksander Miszalski kontra Marek Borowski

Aleksander Miszalski kontra Adam Hoffman

Aleksander Miszalski kontra Leszek Miller

Aleksander Miszalski kontra Jan Dziedziczak

Aleksander Miszalski kontra Zbigniew Wasserman

Aleksander Miszalski kontra Ryszard Bugaj

Aleksander Miszalski kontra Bogdan Pęk

Aleksander Miszalski kontra Sławomir Jeneralski

Aleksander Miszalski kontra Grzegorz Napieralski

Aleksander Miszalski kontra Janusz Piechoci��ski

Aleksander Miszalski kontra Waldemar Pawlak

Aleksander Miszalski kontra Paweł Kowal

Aleksander Miszalski kontra Janusz Maksymiuk