problemy | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Aktualności

http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2016/10/przed1.jpg

Przedszkola nr 1, 45 i 162 mieszczą się w budynkach nienależących do Gminy Kraków, w związku z tym istnieją bardzo duże problemy z przekazaniem środków finansowych na niezbędne remonty pomieszczeń w tych placówkach. Zwróciłem się z prośbą o informację czy planowane jest rozwiązanie tej sytuacji.