parking | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Aktualności

http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2017/10/MTA4MHg0NjMhY3JvcHwzODF4MTMxM3g0MTc1eDE3OTApap_20151210_0ln.jpg

Zwróciłem się z prośbą o wyznaczenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy ul. Radziwiłłowskiej. Jeden  z mieszkańców, który ma problem z poruszaniem się związany ze swoją niepełnosprawnością korzysta z samochodu. Na obszarze ul. Radziwiłłowskiej nie ma wyznaczonego kopertą miejsca do parkowania. Ta sytuacja powoduje znaczne utrudnienie w normalnym funkcjonowaniu.  

http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2017/04/strefa.jpg

Z danych dotyczących ilości wydanych zniżkowych abonamentów na parkowanie w strefie płatnego parkowania wynika, że w niektórych lokalach mieszka kilkanaście osób. Jest to mało prawdopodobne, większość informacji wskazuje na to, że chodzi wyłączeni o otrzymanie zniżki na parkowanie. Jednym z pomysłów na ukrócenie tego procederu mógłby być obowiązek przedstawienia zaświadczenia z administracji budynku, że jest...