niepełnosprawność | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Aktualności

http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2017/10/MTA4MHg0NjMhY3JvcHwzODF4MTMxM3g0MTc1eDE3OTApap_20151210_0ln.jpg

Zwróciłem się z prośbą o wyznaczenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy ul. Radziwiłłowskiej. Jeden  z mieszkańców, który ma problem z poruszaniem się związany ze swoją niepełnosprawnością korzysta z samochodu. Na obszarze ul. Radziwiłłowskiej nie ma wyznaczonego kopertą miejsca do parkowania. Ta sytuacja powoduje znaczne utrudnienie w normalnym funkcjonowaniu.