Młynówka Królewska | Radny Miasta Krakowa

Tereny wojskowe na szlaku Młynówki Królewskiej

Tereny wojskowe leżące na szlaku Młynówki Królewskiej są bardzo cenne przyrodniczo i mogłyby zostać włączone do Parku Młynówki Królewskiej. Zapobiegłoby to zabudowę tego terenu. Zwróciłem się z prośbą o informacje na temat podejmowanych w ostatnich latach rozmów z przedstawicielami wojska dotyczące próby pozyskania tych terenów.   Tweet

Czytaj więcej →