sm

Oddział Straży Miejskiej Śródmieście

Oddział Straży Miejskiej Śródmieście znajduje się kilka kilometrów od obszaru dzielnic, które obejmuje swoim zasięgiem co powoduje liczne utrudnienia dla mieszkańców, a także wydłuża czas dojazdu na patrole. Zwróciłem się z prośbą o przeanalizowanie możliwości reorganizacji, tak aby siedziba oddziału znajdowała się na terenie, który obejmuje.

tresc_odpowiedzi

Zabudowa fortu „Luneta Warszawska”

Planowana na terenie fortu „Luneta Warszawska” inwestycja budowlana wzbudziła liczne protesty. Zgadzam się z mieszkańcami i poprosiłem podjęcie starań mających na celu zatrzymanie lub znacznie zmniejszenie zakresu planowanej inwestycji, tak aby nie ingerowała ona w zabytkowy fort.

tresc_odpowiedzi

Jednym z pomysłów na ochronę cennego terenu Fortu Luneta Warszawska mogłaby być przejęcie tego gruntu przez miasto od inwestora, w zamian za działkę w innym rejonie. Zwróciłem się do Prezydenta z prośbą o przeanalizowanie tego pomysłu.