Miejsca parkingowe na ul.Paderewskiego

Mieszkańcy centrum miasta skarżą się na małą ilość dostępnych miejsc postojowych, a także ich nierównomierne przeznaczenie. Jako przykład służy postój taksówek na ul. Paderewskiego, który jest bardzo mało wykorzystywany i przez większą część dnia stoi pusty.

tresc_odpowiedzi


Analiza zasadności lub nie likwidacji postoju na podstawie jednej obserwacji to moim zdaniem zbyt mało. Zaproponowałem także jeżeli postój ma zostać, aby miejsca były wyznaczone po skosie co pozwoli zaoszczędzoną przestrzeń zagospodarować na parking ogólnodostępny.

tresc_odpowiedzi