Program2018 | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Szanowni Państwo!

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze wyzwania i priorytety, zarówno w wymiarze ogólnomiejskim jaki i dzielnicowym, jakie stawiam sobie za cele w nadchodzącej kadencji Rady Miasta jeśli zostanę przez Państwa wybrany. Zapraszam do lektury i dzielenia się swoimi przemyśleniami (Miszalski.aleksander @ gmail.com)!

1. Czuj się bezpiecznie i komfortowo w każdym miejscu naszego miasta!
– dofinansowanie straży miejskiej – więcej patroli, szczególnie w nocy
– objęcie miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz parków monitoringiem miejskim
– program wychodzenia z bezdomności i likwidacja zorganizowanego żebractwa
– wsparcie walki z przestępczością wśród pseudokibiców
– powołanie “nocnego burmistrza” – dbającego o funkcjonowanie miasta w nocy
– strefy tempo 30 w obszarach zabudowanych oraz powołanie oficera pieszego
– bezpieczne, oświetlone przejścia dla pieszych w całym Krakowie

2. Czyste powietrze i więcej zieleni dla naszych dzieci i rodziców
– 1% budżetu miasta na wykup terenów zielonych – park w 7 minut spacerem od miejsca zamieszkania!
– place zabaw dla dzieci, siłownie w plenerze, parki linearne, trasy spacerowe, woonerfy, wybiegi dla psów
– zwiększenie zasięgu MPEC, montaż paneli słonecznych na budynkach miejskich, zielone dachy i budynki
– szeroki program dopłat do termomodernizacji budynków mieszkalnych
– ścisła współpraca z gminami ościennymi w sferze czystego powietrza

3. Obywatelski Kraków
– preferencje w zapisach do przedszkoli i żłobków dla posiadaczy Krakowskiej Karty Mieszkańca
– zniżki w muzeach, teatrach, domach kultury, na basenach i w strefie płatnego parkowania wraz z KKM
– większe kompetencje i pieniądze dla dzielnic
– wspieranie i rozwój budżetu obywatelskiego. Dołożenie starań w celu realizacji projektów, które wygrały w poprzednich edycjach (m.in. budowa toru motocyklowo samochodowego, plac wodny w Parku Jordana)
– aplikacja mobilna do zgłaszania usterek i problemów z infrastrukturą miejską
– referenda lokalne, panel internetowy do głosowania – większy wpływ mieszkańców na planowane inwestycje

4. Sprawna komunikacja – czas to pieniądz
– parkingi Park & Ride poza centrum miasta, przy pętlach przesiadkowych
– rozbudowa sieci ścieżek rowerowych
– wspieranie rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i integracja jej z transportem miejskim
– zmiany w systemie roweru miejskiego – bezpłatne 45 minut dziennie dla osób płacących podatki w Krakowie
– budowa systemu premetra / tramwajów podziemnych pod centrum Krakowa

5. Dobra praca i ułatwienia dla przedsiębiorczych Krakowian
– promocja miasta i przyciąganie inwestycji – nowe miejsca pracy
– rozwój startupów, małych firm, wspólne przestrzenie do coworkingu, pomoc prawna i księgowa
– Konsorcjum Marki Kraków – współpraca miasta z przedsiębiorcami w celu wspomagania inwestycji
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) –współpraca z firmami przy miejskich inwestycjach

6. Kraków Wigor i Kraków Junior
– darmowe usługi dla seniorów, w tym m.in. drobne naprawy i remonty, przejazdy taksówkami, wypożyczalnia sprzętu medycznego oraz mobilna biblioteka
– rozwinięcie systemu szybkiego reagowania na zagrożenia życia i zdrowia
– wprowadzenie miejskiego programu refundacji zabiegów in vitro
– wsparcie dla zakładania żłobków i przedszkoli w miejscach pracy poprzez przyznanie ulg podatkowych

Skąd pieniądze na to wszystko? Im więcej przywilejów dla krakowian, tym więcej osób tu zapłaci podatki! Im lepsza promocja, tym więcej inwestorów. Im lepsze zarządzanie, tym więcej oszczędności w budżecie miasta.

PRIORYTETY DLA BRONOWIC
1. Zagospodarowanie Młynówki Królewskiej na całej jej długości (wg. projektu z młynówkakrólewska.pl – najdłuższy park w Polsce): siłownie, place zabaw, trasy spacerowe. Wykup prywatnych działek na terenie parku.
2. Walka o każdy skrawek zieleni, ochrona ogródków działkowych oraz nowe parki: przy ul. Tetmajera, Park Radzikowskiego oraz Park Kamieniołom Mydlniki.
3. Objęcie całej dzielnicy planami zagospodarowania tak, by chronić Bronowice przed presją deweloperską i zachować charakter jednorodzinnej zabudowy tam, gdzie ona występuje (np. Bronowice Małe i Wielkie).
4. Budowa ścieżki rowerowej na Wałach Rudawy aż do ul. Zakliki z Mydlnik.
5. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ul. Armii Krajowej aż do granic miasta.
6. Przebudowa ul. Na Błonie na odcinku od mostu na rzece Rudawie do ul. Zarzecze.
7. Remonty ulic i chodników m.in. ul. Rydla na odcinku od ul. Jadwigi z Łobzowa do ul. Bronowickiej, ul. Łupaszki, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Balickiej z ul. Zakliki z Mydlnik,
8. Budowa Tras: Pychowickiej, Zwierzynieckiej i Balickiej najszybciej jak to możliwe.
9. Poszerzenie ulicy Zielony Most.
10. Otwarcie żłobka w Bronowicach (najlepiej w budynku przy ul. Młodej Polski, o który walczymy).
11. Odkupienie od AMW Fortu Bronowice i jego rewitalizacja z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne i utrzymaniem zieleni wokół Fortu.
12. Dołożenie starań w celu realizacji zwycięskich projektów w budżecie obywatelskim np.: Skweru im. Juliusza Lea oraz realizacja tych projektów, które nie wygrały w tym roku np.: chodnik przy Grenadierów, budowa ścieżki rowerowej od ul. Rydla do ul. Wrocławskiej.
13. Rozbudowa SP 50 przy ul. Katowickiej.
14. Poprawa oświetlenia na terenie dzielnicy i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
15. Połącznie komunikacją miejską Dzielnicy 7 z Dzielnicą 6 małym autobusem z Ronda Chełm do pętli autobusowej w Mydlnikach i kolejki Balice – Wieliczka + budowa mostu nad Rudawą – ul. Podłużna.
16. Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik – Piastowska – Bronowicka.

PRIORYTETY DLA ZWIERZYŃCA
1. Dokończenie przebudowy ul. Królowej Jadwigi wraz z chodnikami i odwodnieniem.
2. Przyspieszenie budowy tramwaju Salwator – Przegorzały oraz remont torowiska na ul. Kościuszki.
3. Przebudowa ul. Jodłowej i ul. Starowolskiej.
4. Remonty ulic oraz remonty i budowy chodników: ul. Bodziszkowej, Al. Kasztanowej, ul. Na Wierzchowinach, ul. Rzepichy, ul. Korzeniaka.
5. Budowa Tras: Pychowickiej, Zwierzynieckiej i Balickiej najszybciej jak to możliwe.
6. Wykupienie terenów Wesołej Polany i Sikornika oraz rewitalizacja Parku Decjusza.
7. Budowa ścieżki rowerowej na Wałach Rudawy aż do ul. Zakliki z Mydlnik.
8. Budowa ścieżki rowerowej od klasztoru sióstr Norbertanek do ul. Jodłowej i od ul. Mirowskiej do granic miasta.
9. Budowa kładki pieszo – rowerowej przez Wisłę łącząca Dębniki ze Zwierzyńcem.
10. Uporządkowanie placu na Stawach. Ograniczenie tranzytu przez ulice: Komorowskiego, Senatorską, Kraszewskiego.
11. Objęcie całej dzielnicy planami zagospodarowania tak, by chronić w szczególności: Bielany, Przegorzały, Wolę Justowską, Olszanicę i tereny wzdłuż Rudawy przed presją deweloperską.
12. Dołożenie starań w celu realizacji projektów z budżetu obywatelskiego np.: siłowni przy al. Focha, siłowni u zbiegu ul. Skibowej i ul. Jodłowej, placu zabaw pod Kopcem Piłsudskiego, ośrodka kulturalno – sportowego na Bielanach oraz realizacja tych projektów, które nie wygrały w tym roku np.: renowacja nawierzchni sali gimnastycznej w SP 72, plac zabaw przy SP 32, boisko do gier i zabaw przy SP 31, utwardzenie pobocza oraz zabezpieczenie wałów przy ulicy Emaus.
13. Budowa sali gimnastycznej przy SP 32 na ul. Królowej Jadwigi.
14. Poszerzenie strefy płatnego parkowania o tereny rejonu pętli tramwajowej na Salwatorze, ul. Emaus, ul. Królowej Jadwigi aż do ul. Piastowskiej.
15. Budowa parkingów przy Cmentarzu Salwatorskim, przy rondzie w Chełmie oraz Park & Ride przy przystanku Małopolskiej Kolei przy ul. Powstania Styczniowego.
16. Rozbudowa przedszkola przy Al. Kasztanowej.
17. Połącznie komunikacją miejską Dzielnicy 7 z Dzielnicą 6 małym autobusem z Ronda Chełm do pętli autobusowej w Mydlnikach i kolejki Balice – Wieliczka + budowa mostu nad Rudawą – ul. Podłużna.

PRIORYTETY DLA DĘBNIK
1. Więcej zieleni dla Dębnik – Park rzeki Wilgi, Park Ruczaj (przy stadninie), Budowa Parku Dębnickiego (część C), Park Zakrzówek, parki kieszonkowe pomiędzy blokami na Ruczaju.
2. Ochrona przed zabudową terenów wokół Zakrzówka, ustanowienie tam użytku ekologicznego.
3. Dokończenie rewitalizacji Bulwarów Wiślanych oraz ich oświetlenie. Zazielenienie bulwaru Wołyńskiego.
4. Zachowanie charakteru jednorodzinnego budownictwa na terenach Bodzowa, Kostrza, Pychowic, Tyńca, Skotnik, Sidziny. Objęcie całej dzielnicy planami zagospodarowania przestrzennego.
5. Ochrona zabytkowego i unikatowego charakteru Starych Dębnik poprzez niedopuszczenie do nowych inwestycji budowlanych na tym terenie.
6. Budowa kładki pieszo – rowerowej przez Wisłę, łączącą Dębniki ze Zwierzyńcem.
7. Stworzenie stacji rowerowych Wavelo na następujących obszarach: Skotniki, Kobierzyn, pogranicze Borku Fałęckiego i Ruczaju.
8. Objęcie Osiedla Podwawelskiego strefą płatnego parkowania oraz zlikwidowanie tranzytu samochodowego przez osiedle.
9. Budowa Trasy Pychowickiej w tunelu.
10. Dołożenie starań w celu realizacji projektów z budżetu obywatelskiego np.: Zielonej Alei Kapelanka, Zielonych Dębnik, oraz realizacja tych projektów, które nie wygrały w tym roku np.: letni ogród kultury w Pychowicach., zielona Aleja Konopnicka, plac zabaw dla dorosłych w Parku Dębnickim oraz plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku.
11. Rozbudowa szkoły SP nr 53 przy ul. Skośnej.
12. Kontynuacja budowy sali gimnastycznej w SP nr 25 przy ul. Komandosów.
13. Budowa hali sportowej w SP nr 40 przy ul. Pszczelnej.
14. Poprawa oświetlenia i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu w miejscach niebezpiecznych.
15. Budowa ulicy 8 pułku Ułanów.

ulotka Bronowice

ulotka Zwierzyniec

ulotka Debniki