Postaw na Kraków | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 
„Postaw na Kraków” – to strona ludzi młodych, odważnych, z wizją i pomysłami na nasze miasto. To strona promująca nowoczesny sposób myślenia o Krakowie i jego rozwoju. To wreszcie strona promująca ludzi, którzy myślą właśnie w ten sposób, bez obaw, strachu i kompleksów – ludzi, którzy uważają że nowoczesny, sprawnie i skutecznie zarządzany Kraków nie kłóci się wcale z jego pięknem i historyczną spuścizną.
Uważamy, iż Kraków zasługuje na nowoczesność – na dobre zarządzanie,  innowację, bycie  „o krok do przodu” w stosunku do innych miast Polski. Informatyzacja, racjonalne zarządzanie zasobami miasta, przejrzysto��ć działań władz, interaktywność urzędów – to rzeczy, które uznajemy za naturalne w XXI wieku.
Zależy nam na uczestniczeniu w debacie publicznej i budowie silnych kadr merytorycznych dla Miasta Krakowa. Możliwe to jest jedynie poprzez wsp��łdziałanie ludzi z doświadczeniem i szeroką wiedzą, z ludźmi młodymi – energicznymi, z wizją i znającymi realia nowoczesnych metod zarządzania, promocji czy komunikacji.
Zapraszamy do współpracy, a 21 listopad prosimy o głos na kandydatów Platformy Obywatelskiej rekomendowanych przez „Postaw na Kraków”.
W wyborach samorządowych oddajcie Państwo głos na naszych kandydatów – postawcie Państwo na Kraków!

„Postaw na Kraków” – to strona ludzi młodych, odważnych, z wizją i pomysłami na nasze miasto. To strona promująca nowoczesny sposób myślenia o Krakowie i jego rozwoju. To wreszcie strona promująca ludzi, którzy myślą właśnie w ten sposób, bez obaw, strachu i kompleksów – ludzi, którzy uważają że nowoczesny, sprawnie i skutecznie zarządzany Kraków nie kłóci się wcale z jego pięknem i historyczną spuścizną.
Uważamy, iż Kraków zasługuje na nowoczesność – na dobre zarządzanie,  innowację, bycie  „o krok do przodu” w stosunku do innych miast Polski. Informatyzacja, racjonalne zarządzanie zasobami miasta, przejrzystość działań władz, interaktywność urzędów – to rzeczy, które uznajemy za naturalne w XXI wieku.
Zależy nam na uczestniczeniu w debacie publicznej i budowie silnych kadr merytorycznych dla Miasta Krakowa. Możliwe to jest jedynie poprzez współdziałanie ludzi z doświadczeniem i szerok������ wiedzą, z ludźmi młodymi – energicznymi, z wizją i znającymi realia nowoczesnych metod zarządzania, promocji czy komunikacji.
Zapraszamy do wsp��łpracy, a 21 listopad prosimy o głos na kandydat��w Platformy Obywatelskiej rekomendowanych przez „Postaw na Kraków”.
W wyborach samorz��dowych oddajcie Pa����������������stwo głos na naszych kandydatów – postawcie Państwo na Kraków!