Aleksander Miszalski - Radny Miasta Krakowa - Radny Dzielnicy Stare Miasto - Part 79

Budowa przy ul. Szujskiego 4

9 czerwca z posesji przy ul. Szujskiego 4 została wywieziona zabytkowa kamienna figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Teren ten jest obszarem zabytkowym, który podlega ochronie. Zwróciłem się z pytaniem czy powyższa czynność była wcześniej sygnalizowana konserwatorowi zabytków i z nim uzgodniona oraz czy w tym miejscu planowana jest inwestycja budowlana.

Czytaj więcej →

Pozwolenia na wjazd na zamknięte place

W zeszłym roku wydano aż 2881 pozwoleń na wjazd na cztery place miejskie zamknięte na co dzień dla ruchu kołowego – Rynek Główny, Mały Rynek, pl. Szczepański i pl. Wolnica. Moim zdaniem należy ograniczyć wydawanie tego typu pozwoleń oraz zwiększyć przejrzystość procedury ich wydawania.

Czytaj więcej →

2015 – lipiec, sierpień

– 09.07.2015 „krknews.pl” – Kto wejdzie do sejmu? – 24.08.2015 „Gazeta Krakowska” – Budowa III Obwodnicy Krakowa – 26.08.2015 „krknews.pl” – Naganiacze znikną z centrum?  – 26.08.2015 „krknews.pl” – Nielegalne wyścigi w centrum Krakowa    

Czytaj więcej →

Sposób sprzątania torowisk

W ostatnim czasie MPO prowadzi coraz bardziej intensywne akcje sprzątania ulic i torowisk. Jednak, aby takie działania były jeszcze bardziej skuteczne zaproponowałem kupno specjalnej maszyny, która ma za zadanie zbieranie kurzu i śmieci zalegających w szynach.

Czytaj więcej →