Funkcjonowanie klubów sportowych w budynkach gminnych

Kluby sportowe, które prowadzą działalność korzystając z budynków należących do gminy są zobowiązane do przeprowadzania corocznych wymaganych prawem odbiorów technicznych. Odbiory takie są sporym wydatkiem szczególnie dla mniejszych klubów, moim zdaniem odpowiedzialność za nie powinna leżeć po stronie właściciela czyli gminy Kraków.

Czytaj więcej →

Dofinansowania imprez sportowych

Gmina Kraków planowała dofinansowanie do organizacji meczu piłkarskiego KS Cracovia – Vfl Wolfsburg kwotą 300 tys. zł. Propozycja ta wzbudziła wiele kontrowersji i ostatecznie miasto się z niej wycofało. Nie jest to pierwszy przypadek tego typu, w związku z tym zaproponowałem utworzenie uniwersalnych mierników, która po odpowiedniej analizie pozwolą obiektywnie określić, które imprezy sportowe powinny …

Czytaj więcej →

Budowa przy ul. Szujskiego 4

9 czerwca z posesji przy ul. Szujskiego 4 została wywieziona zabytkowa kamienna figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Teren ten jest obszarem zabytkowym, który podlega ochronie. Zwróciłem się z pytaniem czy powyższa czynność była wcześniej sygnalizowana konserwatorowi zabytków i z nim uzgodniona oraz czy w tym miejscu planowana jest inwestycja budowlana.

Czytaj więcej →