Aleksander Miszalski - Radny Miasta Krakowa - Radny Dzielnicy Stare Miasto - Part 68

Spotkania w sprawie planów zagospodarowania

W ostatnim czasie uczestniczyłem w kilkunastu spotkaniach dotyczących Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podczas nich mieszkańcy zgłaszali swoje wątpliwości, brakowało jednak szczegółowej informacji na temat wpływu zmiany planu na komunikację na danym obszarze, w związku z tym zwróciłem się z prośbą o obecność na tego typu spotkaniach przedstawiciela ZIKiTu.

Czytaj więcej →