Konkurs „Modelowa rewitalizacja miast”

Zwróciłem się z prośbą o informację czy Kraków planuje zgłosić projektu do konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn.”Modelowa rewitalizacja miasta”. Zasugerowałem również, aby zgłoszonym projektem była rewitalizacja terenu parkingu przy ul. Karmelickiej.

Czytaj więcej →

Gniazda gawronów na Plantach

Zwróciłem się z prośbą o informację czy są podejmowane działania w sprawie likwidacji nadmiernej ilości gniazd gawronów znajdujących się w rejonie Plant. Zwróciłem się do Prezydenta z pytaniem czy od 1 lipca są wykonywane prace opisane w otrzymanej wcześniej odpowiedzi na pierwszą interpelację.

Czytaj więcej →