Rewitalizacja Placu Biskupiego

W czerwcu 2016 rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące planów rewitalizacji Placu Biskupiego. Niestety zaprezentowane ostatnio trzy koncepcje na Plac nie uwzględniają uwag, które mieszkańcy zgłaszali podczas spotkań i warsztatów. Otrzymałem także skargi na sposób prowadzenia konsultacji przez zewnętrzną firmę. Od czasu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami nie rozpoczęły się prace przy realizacji projektu rewitalizacji Placu. …

Czytaj więcej →

Planowana likwidacja gimnazjów

Rząd od kilku miesięcy planuje wprowadzenie reformy edukacji polegającej na likwidacji gimnazjów. Nie przeprowadzono jednak w tej sprawie konsultacji z samorządami, brak jest szczegółowych informacji o kosztach reformy. Zwróciłem się z prośbą o przekazanie informacji jaki wpływ reforma może mieć na krakowską sieć szkół, stan zatrudnienia nauczycieli, wykorzystanie budynków oraz ile to będzie kosztowało.  

Czytaj więcej →

Komunikacja miejska online

W 2015 roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zapowiedział stworzenie aplikacji, która w czasie rzeczywistym będzie informować o położeniu tramwajów i autobusów. Miała ona być gotowa do końca zeszłego roku. Zwracam się z pytaniem dlaczego aplikacja jeszcze nie powstała i na kiedy obecnie jest planowane jej uruchomienie.  

Czytaj więcej →