Komunikacja | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Dobrze zarządzane miasto poznaje się po sprawnej sieci komunikacyjnej i łatwości przemieszczania się mieszkańców i przyjezdnych.

Krakowianie zaczynają dostrzegać zalety transportu zbiorowego, z roku na rok wzrasta liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej. Jednak miasto, na czele z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu nie jest w stanie przygotować dogodnej oferty komunikacyjnej dla mieszkańców i turystów Krakowa.

Wciąż dla większości osób własny samochód jest najwygodniejszym środkiem lokomocji, brak odpowiedniej siatki połączeń i zupełne niezintegrowanie różnych środków transportu sprawia, że wcią���� wiele osób woli stać w długich korkach i tracić godziny na dojazd do pracy niż korzystać z komunikacji zbiorowej.

Tramwaje pod ziemię

– W centrum miasta jest niewiele wolnej przestrzeni, drogi są wąskie, a torowiska tramwajowe dodatkowo zabierają miejsce

– wprowadzać linie tramwajowe pod ziemię tam gdzie jest mało przestrzeni w celu poszerzenia przepustowości ulic np. ul Grzegórzecka, Mogilska

– przy okazji remontów dróg z torowiskiem należy rozważy�� umieszczenie torowiska pod jezdnią dla pojazdów, a zyskan���� przestrzeń przeznaczyć na dodatkowy pas lub drogę rowerową na powierzchni

– proponowane rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo i szybkość poruszania się tramwajów; zmniejsza hałas i powoduje zwiększenie komfortu życia na terenach przylegających do linii

– w przypadku niepowodzenia budowy metra zaproponowane rozwiązanie wydaje się równie atrakcyjne

Metro w Krakowie

– Kraków zasługuje na nowoczesne rozwiązania komunikacyjne

– przeprowadzić analizę kosztów i korzyści z uwzględnieniem innych inwestycji komunikacyjnych.

– zastosować w symulacje ruchu drogowego oraz opracować dokładne plany migracji ludności na przestrzeni 20 lat z uwzględniem=niem planowanych siedli i nowych inwestycji

– zacząć starania o pozyskanie funduszy na budowę metra z Unii Europejskiej i budżetu państwa

– przeprowadzić kampanie informacyjną wśród mieszkańców, wyjaśniając, że inwestycja w metro oznacza zahamowanie inwestycji drogowych, a sama kolejka podziemna będzie miała znacznie rzadsze przystanki niż tramwaje

Komunikacja nocna XXI wieku

– w Krakowie kwitnie ��ycie nocne, miasto musi zadbać o bezpieczny i sprawny powrót do domu swoich mieszkańców

– zmienić system nocnej komunikacji miejskiej tak, aby wzorem innych europejskich miast o konkretnej godzinie wszystkie linie nocne krzyżowały się w jednym miejscu i miały np. 5 min postoju, by pasażerowie mogli spokojnie zmienić linię

– wprowadzić odpowiednią liczbę autobusów kursuj��cych w nocy na najbardziej obleganych liniach, tak by pasażerowie nie jeździli ściśnięci w tłumie i przyparci do drzwi

– wybrać i przeszkolić kierowców tak by nie bali się interweniować gdy zagrożone jest bezpieczeństwo pasażerów komunikacji nocnej

– wprowadzić wizualny i głosowy system informacji pasażerskiej wewnątrz pojazdów, w miarę możliwości również z komunikatami w obcych j��zykach

Czysty i Nowoczesny tabor

– by zachęcić ludzi do korzystania z transportu zbiorowego trzeba zaoferować dobre warunki podró��y

– systematycznie wymieniać zużyty tabor na nowoczesny

– wymaga�� nowoczesnego i ekologicznego taboru od nowych przewoźników, z którymi ZIKIT podpisuje umowę

– wprowadzać pojazdy z klimatyzacją i odpowiednio informować pasażer��w by nie otwierali okien

– walczyć z gburowatością oraz ����apownictwem wśród kontrolerów MPK

– nie pozwalać bezdomnym i ludziom z marginesu bezkarnie jeździć bez biletów i zanieczyszczać pojazd

– wprowadzi������������ wizualny i głosowy system informacji pasażerskiej wewnątrz pojazdów (nie tylko w tramwajach), w miarę możliwości również z komunikatami w obcych językach

Kompleksowe rozwiązania – nie doraźne interwencje

– miasto potrzebuje przemyślanego zintegrowanego systemu transportu z wykorzystaniem różnych środków lokomocji

– tworzyć siatki połączeń na podstawie profesjonalnych badań strumieni pasażerów

– wykorzystywać komputerowe symulacje ruchu drogowego z uwzględnieniem powstających osiedli i nowych inwestycji

– racjonalnie planować funkcjonowanie komunikacji miejskiej, aby uniknąć wpadek takich jak ta przy remoncie ulicy Starowi��lnej, gdzie tramwaje same się blokowały

– wspólny bilet, z którego środki będą trafiały do rożnych przewoźników proporcjonalnie do ich udziału w transporcie

– bilety czasowe 15, 30, 45, 60 minut, bez podziału na przewoźnika z możliwością wielu przesiadek

– wprowadzić wizualny i głosowy system informacji pasażerskiej wewnątrz pojazdów (nie tylko w tramwajach), w miarę mo��liwo����ci r����wnież z komunikatami w obcych językach

Transport Aglomeracyjny ����� Wspólne przystanki kolejowo- tramwajowo- autobusowe

-Wykorzystanie szlaków kolejowych, również tych towarowych do stworzenia systemu kolei aglomeracyjnej i wspólnych punktów przesiadkowych

– integracja transportu kolejowego otwiera zupełnie nowe rodzaje połączeń, skracając często czas podróży o 50% i zmniejszając liczbę przesiadek

– większa ilość węzłów przesiadkowych zapobiega kumulacji pasażerów w jednym miejscu w tym samym czasie zwiększając komfort podroży

– przykładowa linia z wykorzystaniem torów towarowych: Kraków Biznes Park- Łobz��w- Olsza- Mogilska Komenda-Dąbie- Kraków Płaszów- Bieżanów; dotychczas brak alternatywnych połączeń

– budowa przystanku kolejowego nad Halą Targową ��� nowy węzeł przesiadkowy; wystarczy zrobić schody na wiadukt i mamy połączenie kolei, tramwajów i autobusów w bardzo ucz����szczanym miejscu miasta

– wykorzystanie linii Kraków Główny -Hala Targowa- Zabłocie- Krzemionki- Bonarka- Borek- Centrum JP II- Swoszowice- Opatkowice- Sidzina-Skawina

– Kraków Główny -Hala Targowa-  Zabłocie- Płaszów- Prokocim- Bieżanów –Wieliczka, czas dojazdu o połow�� krótszy niż obecnie

Zwiększyć szybkoś�� przejazdu tramwajów

– skrócić czas przejazdu trasy tramwajów poprzez zwiększenie tzw. prędkości handlowej

– zbudować separatory ruchu przeciwdziałające blokowaniu tramwajów przez samochody stojące w korkach ( ul Długa, Św Gertrudy, Krakowska)

– motorniczy wiedząc, że ma swój wydzielony pas automatycznie zwiększa prędkość, gdyż nie musi uważać na ew pojazdy, które mogłyby zablokować tramwaj

– separacja ruchu to podwójna korzyść – zwiększenie bezpieczeństwa przy jednoczesnym podniesieniu prędkości i skróceniu czasu przejazdu

– zastosować dodatkowy system bezpieczeństwa w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, aby zwiększyć prędkość tramwajów na tym odcinku

BIKE & RIDE przy każdej pętli tramwajowej

– Wprowadzić system parkingów Bike & Ride by mieszkańcy peryferyjnych dzielnic miasta mogli swobodnie dojeżdżać do centrum

– przy każdej pętli tramwajowej należy wygospodarowa�� zadaszoną przestrzeń dla użytkowników rowerów

– dojazd do centrum miasta dla wielu osób trwa zbyt długo – rzadko jeżdżące linie podmiejskie mają skomplikowane trasy i dojazd do punktu przesiadkowego zajmuje zbyt wiele czasu ��������� część os����b wola��a by dojecha���� do pętli rowerem, nie ma jednak bezpiecznego miejsca na jego pozostawienie

– parkingi Bike & Ride skr������ciłyby czas dojazdu do centrum, zmniejszyłyby ilość kierowców, którzy wybierają samochód czy prywatny bus czym przyczyniłyby się do zmniejszenia korków i ilości spalin w mieście

PARK & RIDE przy każdej drodze wlotowej do miasta.

-Wprowadzić system parkingów Park & Ride  by motywować przyjezdnych by po mieście poruszali się korzystając z transportu zbiorowego

– na obrzeżach miasta przy wszystkich głównych drogach wlotowych należy zbudować przestronne bezpieczne parkingi by przyjezdni nie potęgowali korków w mieście

– parkingi powinny być niedrogie lub nawet darmowe by dodatkowo zmotywować kierowców do pozostawiania tam swoich pojazdów

– bilet parkingowy powinien jednocześnie uprawniać do poruszania się po mieście za pomocą komunikacji zbiorowej bez dodatkowych opłat

– wielu turystów bardzo chętnie zostawiłoby swój pojazd na bezpiecznym parkingu; nie znając miasta nie musieliby kluczyć po wąskich uliczkach w poszukiwaniu miejsc do parkowania i skupiać się na prowadzeniu, a bezstresowo podziwiać zabytki i atrakcje starego Krakowa

– konieczna jest dobra, przemy��lana akcja uświadamiająca i odpowiednia promocja tego typu rozwiąza������������ znanych na zachodzie od lat

– Kraków mo����������e stać si�� pionierem tego typu rozwiązań i dawać dobry przykład innym miastom Polski