Sejm | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska - Part 2
 

Aktualności

http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2019/12/chemobudowa.png

Organizacje związkowe i pracownicze działający przy „Chemoudowie” uważają na podstawie dostępnych w Internecie projektów uchwał przygotowanych na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, których podjęcie planowane jest na dzień 23 grudnia 2019 r., że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów planuje i dąży do przeprowadzenia fuzji „Chemobudowy-Kraków” z Polskim Holdingiem...

http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2019/12/klimat.png

W następstwie długotrwałych negocjacji państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się 12 grudnia 2019 r. do osiągnięcia w roku 2050 tzw. neutralności klimatycznej (zneutralizowania bilansu emisji i pochłaniania CO2). Jedynym Państwem członkowskim UE, które odmówiło podpisania tego zobowiązania okazała się Polska.

http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2019/12/gabinetymobilne.png

W celu poprawy zdrowia dzieci w 2017 r. rozpoczęto przygotowania do wprowadzenia systemu mobilnych gabinetów stomatologicznych, tzw. „dentobusów”, które do połowy 2018 r. rozpoczęły funkcjonowanie.