Interpelacje | Radny Miasta Krakowa - Part 85

Monitoring na wjeździe do strefy B

Zwróciłem się prośbą o rozważenie możliwości zainstalowania monitoringu przy wjazdach do strefy B, który pozwoliłby na identyfikację nr rejestracyjnych pojazdów. Według informacji uzyskanych od ZIKiTu, w ciągu jednej godziny na 200 aut wjeżdżających do strefy, aż 80 z nich nie posiada stosownych uprawnień. Tweet

Czytaj więcej →

Przeciwko budowie parkingu pod Placem Inwalidów

W związku z tym, że w „Programie ochrony powietrza” przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego zaleca się nie budowanie kolejnych parkingów (w tym podziemnych) w centrum miast, zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o wyjaśnienie jak te zalecenia mają się do planowanej budowy parkingu podziemnego pod Placem Inwalidów. Tweet

Czytaj więcej →