Monitoring na wjeździe do strefy B

Zwróciłem się prośbą o rozważenie możliwości zainstalowania monitoringu przy wjazdach do strefy B, który pozwoliłby na identyfikację nr rejestracyjnych pojazdów. Według informacji uzyskanych od ZIKiTu, w ciągu jednej godziny na 200 aut wjeżdżających do strefy, aż 80 z nich nie posiada stosownych uprawnień. Tweet

Czytaj więcej →