Aktualności | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska - Part 2
 

Aktualności

W związku z wdrażaną od kilku lat przez Ministerstwo Sprawiedliwości głęboką reformą ustroju polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz przyjętą w ostatnich dniach rezolucją Parlamentu Unii Europejskiej wzywającą, do podjęcia przez organy UE interwencji ze względu na naruszanie w naszym kraju zasad praworządności poprosiłem o kilka informacji.

25 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne, nazywana popularnie „apteką dla aptekarza”. Według informacji przedstawionych przez Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET od czasu wejścia w życie nowelizacji zostało zamkniętych ponad tysiąc aptek i punktów aptecznych.

Władza sądownicza zgodnie z ustrojową zasadą trójpodziału władzy zajmuje fundamentalne stanowisko. Może ona efektywnie funkcjonować jedynie w stabilnym środowisku prawym, ciesząc się głębokim szacunkiem i uznaniem społecznym. Przez cztery ostatnie lata rząd i ministerstwo sprawiedliwości przeprowadza kolejne reformy sądów powszechnych. W tym czasie kilkukrotnie nowelizowana była ustawa o ustroju sądów powszechnych.

Prezes Telewizji Polskiej, Pan Jacek Kurski, wielokrotnie mówił o potrzebie stworzenia polskiej telewizji nadawanej w języku angielskim, która pozwoliłaby światu „poznać polski punkt widzenia”. Pierwotny plan prezesa Kurskiego zakładał powołanie takiej telewizji wspólnie z państwami Grupy Wyszehradzkiej, jednak finalnie Polska zrealizowała ten projekt indywidualnie.