Aktualności | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska - Part 2
 

Aktualności

Polska wciąż nie wdrożyła rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Zachodzi obawa, że obecny system oparty na dopłatach do biletów z ulgami ustawowymi oraz zezwoleniami na prowadzenie transportu na liniach regularnych pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem.

W związku z wdrażaną od kilku lat przez Ministerstwo Sprawiedliwości głęboką reformą ustroju polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz przyjętą w ostatnich dniach rezolucją Parlamentu Unii Europejskiej wzywającą, do podjęcia przez organy UE interwencji ze względu na naruszanie w naszym kraju zasad praworządności poprosiłem o kilka informacji.

25 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne, nazywana popularnie „apteką dla aptekarza”. Według informacji przedstawionych przez Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET od czasu wejścia w życie nowelizacji zostało zamkniętych ponad tysiąc aptek i punktów aptecznych.

Władza sądownicza zgodnie z ustrojową zasadą trójpodziału władzy zajmuje fundamentalne stanowisko. Może ona efektywnie funkcjonować jedynie w stabilnym środowisku prawym, ciesząc się głębokim szacunkiem i uznaniem społecznym. Przez cztery ostatnie lata rząd i ministerstwo sprawiedliwości przeprowadza kolejne reformy sądów powszechnych. W tym czasie kilkukrotnie nowelizowana była ustawa o ustroju sądów powszechnych.