305923695_514318897171331_3617552103335920772_n

Posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat 3 w Krakowie

Dziś razem z Aleksandra Gajewska i Konrad Frysztak, wzięliśmy udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat 3, które odbyło się w Krakowie.
Rozmawialiśmy o  sytuacji demograficznej i polityce żłobkowej Małopolski, rozwiązaniach stosowanych w Krakowie, a także inicjatywie wprowadzenia święta wychowawcy małego dziecka.
Dziękuję wszystkim za obecność i merytoryczną rozmowę!
Konferencję w tej sprawie możecie obejrzeć klikając tutaj.
Fot. Jacek Taran
WhatsApp Image 2022-02-07 at 18.22.37 (3)

Raport z 51 Posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Wam #RaportOlka z 51. posiedzenia Sejmu, podczas którego omawialiśmy dwie niecierpiące zwłoki sprawy.

Pierwszą z nich była nowelizacja ustawy o pomocy uciekającym przed wojną Ukraińcom. Nowelizacja była pilnie potrzebna, ponieważ PiS podczas wprowadzania tej ustawy całkowicie zignorował sugestie posłów Platformy Obywatelskiej, którzy zwracali uwagę na jej liczne luki. 

Jedną z nich było takie sformułowanie przepisów, przez które pomoc obejmowała wyłącznie tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terenu tego kraju. Powodowało to, że osoby, które uciekły z Ukrainy przez granicę Słowacką czy Węgierską, a następnie udali się do Polski, nie mogły otrzymać numerów PESEL czy skorzystać z zasiłków i innych programów pomocowych.

Już w trakcie procedowania pierwszej wersji ustawy apelowaliśmy do PiS o wykreślenie słów „bezpośrednio z terytorium Ukrainy”, które stwarzały ten absurd. Uchodźcy nie wybierają sobie przecież granicy, przez którą uciekną przed wojną, a kierują się tam, gdzie mają możliwość. PiS jednak jak zwykle zignorował nasze uwagi, a teraz nagle się obudził i zdecydował się znowelizować ten przepis, tak jak sugerowaliśmy. 

Znamienne, że politycy PiS nazywają opozycję „totalną”, zarzucając nam głosowanie przeciwko wszystkim ich projektom, podczas gdy my wspieramy ich ustawę o obronności czy pomocy Ukraińcom. Jednocześnie kiedy my zgłaszamy słuszne poprawki oni je ignorują, by po kilku dniach dostrzec konieczność ich wprowadzenia, ale już z własnej inicjatywy. Fakt jest taki, że to nie opozycja jest totalna, tylko PiSowska władza, bo ignoruje totalnie wszystkie propozycje opozycji, byleby tylko nie przyznać, że są one użyteczne.

Drugim z ważnych punktów tego posiedzenia była debata nad szeregiem projektów mających załagodzić spór PiSu z UE i choć trochę przywrócić w Polsce praworządność. Najdalej idącym krokiem w tym kierunku miała być zaproponowana przez Prezydenta likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Eksperci i Komisja Europejska od początku zwracali jednak uwagę, że zmiany proponowane przez Prezydenta są tylko pozorne, ponieważ nie przywracają niezależności sądownictwa, a jedynie zmieniają nazwę z Izby Dyscyplinarnej na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Dalej jednak funkcjonować ma upolityczniona neo-KRS, do której PiS chce znów wybrać tych samych sędziów, którzy z najniższych szczebli sądownictwa zostali wyniesieni na najwyższe w nagrodę za poparcie PiSowskiego zamachu na trzecią władzę. 

Projekty zaproponowane przez opozycję, które mogły rozwiązać spór z UE i przywrócić Polsce tak potrzebne dziś środki europejskie zostały oczywiście odrzucone. Pokazuje to, że nad interes naszych obywateli politycy PiS przedkładają własną butę i bezkarność. To smutne, że rządzą nami osoby, które nawet w obliczu tak wielkiej tragedii jaką jest wojna w Ukrainie dalej cenią bardziej własną władzę niż interesy Polaków. Moje wystąpienie na ten temat możecie zobaczyć klikając w ten link – https://fb.watch/c4gTRO9BqR/ 

Następne posiedzenie Sejmu 7 kwietnia. Po jego zakończeniu przedstawię Wam kolejny #RaportOlka

polowa

Raport Z 47 Posiedzenia Sejmu

Już 8 lutego kolejne posiedzenie Sejmu, tymczasem przedstawiam Wam #RaportOlka z posiedzenia nr 47. które odbyło się w dniach 26 i 27 stycznia oraz 1 lutego.

W ubiegłym tygodniu doszło do bezprecedensowego głosowania, w którym wspierana osobiście przez Jarosława Kaczyńskiego ustawa została już w pierwszym czytaniu odrzucona przez Sejm. Chodzi oczywiście o #LexKonfident którego nie poparło ponad 70 posłów Zjednoczonej Prawicy!

To bardzo dobrze, bo projekt ten był wysoce szkodliwy i absurdalny. Jego odrzucenie zamyka jednak najprawdopodobniej drogę do wprowadzenia przez PiS jakichkolwiek regulacji mających zwiększyć liczbę zaszczepionych Polaków oraz zmniejszyć liczbę zakażeń, które w ostatnich dniach biją wszelkie rekordy. PiS brak działań w tym zakresie postanowił bowiem zrzucić na opozycję i w tym cała tajemnica odrzucenia przez ZP ustawy #LexKaczynski.

Na tym posiedzeniu przyjęto za to regulacje mające naprawić Polski Ład, który okazał się całkowitym fiaskiem PiS, gdyż tracą na nim prawie wszyscy Polacy. Przyjęto także czasowe obniżenie VAT na żywność i na paliwa do 0%.

To korzystne dla najbiedniejszych rozwiązanie, które spowoduje drobne obniżenie cen podstawowych produktów, co ma pomóc uporać się z drożyzną. PiS jednak zamiast kompleksowo walczyć z inflacją, postanowił walczyć przede wszystkim z upadkiem własnego wizerunku, dlatego nakazał przedsiębiorcom informować swoich klientów o tej czasowej obniżce. Czyli zamiast walki z inflacją, propaganda.

Młodzi Demokraci przygotowali dla przedsiębiorców alternatywne tabliczki, na których oprócz obowiązkowej informacji rządowej widnieją też informację o rosnących kosztach gazu, prądu, danin i podatków. Skoro chcą informować o czynnikach wpływających na ceny, to o wszystkich, a nie tylko tych korzystnych dla PiS. #TabliczkiPrawdy możecie odebrać w Biurze Regionu Platformy Obywatelskiej przy ul. Karmelickiej 32 w Krakowie w godzinach pracy biura lub wydrukować je samodzielnie z Internetu (link w komentarzu).

Na tym posiedzeniu omawialiśmy też projekty dotyczące zmian w następujących ustawach:

  • o transporcie drogowym;
  • kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw rolnych;
  • o odnawialnych źródłach energii;
  • o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych;
  • o rezerwach strategicznych;
  • o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera;
  • o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
  1. posiedzenie odbędzie się we wtorek i środę w tym tygodniu. Po jego zakończeniu oczekujcie na kolejny #RaportOlka.
WhatsApp Image 2022-01-18 at 13.32.02

Kontrola poselska u Kurator Oświaty Barbary Nowak

W dniu 18 stycznia 2022r. razem z Posłanką Krystyną Szumilas i posłem Markiem Sową z Koalicji Obywatelskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. poz. 1799 z późn. zm.) po uprzednim zawiadomieniu w formie pisemnej, pdbyliśmy kontrolę poselską w Małopolskim Kuratorium Oświaty.

Podstawą do przeprowadzonej kontroli stał się wywiad dla stacji „Radio Zet” z dnia 7 stycznia br. w trakcie którego stwierdziła Pani Kurator, że: „Myli się ogromna rzesza ludzi, która w ten sposób to pojmuje. Do tej pory obowiązywało prawo, że dyrektor wpuszczał do szkoły organizację i powinien pytać o zgodę rodziców. Tymczasem na 800 zgłoszonych spraw w 400 przypadkach okazało się, że rodzice nie byli w ogóle pytani” . Pytaliśmy szczegóły tych zgłoszeń, zakres czasowy oraz wykaz organizacji, których dotyczyły zgłoszenia.

Pani Kurator Barbara Nowak, na początku wizyty przekazała pismo, stanowiące odpowiedź na przesłany wniosek o dostęp do informacji oraz dwa załączniki. Pierwszym z nich był raport stworzony przez organizację Ordo Iuris, drugim, sporządzona na potrzeby kontroli “Lista organizacji zidentyfikowanych w trakcie trwania kampanii “Chrońmy dzieci”, które prowadziły zajęcia w szkołach bez wiedzy rodziców. Pani Kurator wyjaśniła, że dane które zaprezentowała w wywiadzie opierały się wyłącznie na danych zawartych w przedłożonym raporcie oraz informacjach, które przekazała jej stowarzyszenie “Rodzice chronią dzieci” znanego m.in. z działań przeciwko szczepieniom, a nie swojej wiedzy jako Kurator Oświaty.  Z jej wypowiedzi wynikało, iż przedstawiony jej przez Ordo Iuris został przez nią bezrefleksyjnie przyjęty i nie podjęła ona jakichkolwiek działań celem sprawdzenia zawartych w nim informacji oraz skontrolowania zawartych w nim przypadków, w których doszło do naruszenia prawa. Swoje rażące niedopełnienie obowiązków, tłumaczyła, że w jej odczuciu organizacja Ordo Iuris słynie ze skuteczności i doprowadzania spraw do końca. Niestety nie uzyskaliśmy informacji ile podobnych zgłoszeń skierowanych zostało bezpośrednio do Małopolskiej Kuratorki i czy doczekały się reakcji z jej strony.

W trakcie kontroli wyraziliśmy zaniepokojenie związane z niedopełnieniem przez Kurator obowiązków, poleganie na raportach sporządzonych przez organizację i brak kontroli ich wyników.

W ramach odpowiedzi na pytanie 5. zawarte we wniosku o dostęp do informacji publicznych, Pani Kurator Nowak przedstawiła listę organizacji, stowarzyszeń i fundacji, rzekomo „realizujących strategie stopniowej destrukcji norm społecznych” mających na celu „zamierzoną seksualizację pod pozorem edukacji” (cytat z listy załączonej przez Panią Kurator), sporządzoną na podstawie materiałów przekazanych jej przez Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, będących, jak sama mówi, źródłem podawanych wcześniej przez nią danych i wypowiadanych publicznie tez. Lista zawiera 203 organizacje, w tym:

“Wysoka szkodliwość tychże działań wpływa nie tylko na dzieci i młodzież, ale również na kondycję całego społeczeństwa” można przeczytać w przekazanym przez Panią Kurator komentarzu do listy.

Zawnioskowaliśmy o przygotowanie wykazu zgłoszeń, które wpłynęły w ostatnich latach do Kuratorium oraz dokumentacji przebiegu ewentualnych kontroli, przeprowadzonych w ich sprawie na wniosek Pani Kurator.

WhatsApp Image 2022-01-11 at 14.54.44 (1)

Ustawa metropolitalna dla Krakowa

11 stycznia odbyła się konferencja prasowa dotycząca złożenia ustawy o Krakowskim Związku Metropolitalnym „Krakowska Metropolia” w Senacie z udziałem Bogdana Klicha – Senator RP, Aleksandra Miszalskiego – Poseł RP, Dominika Jaśkowiec – Rady Miasta Krakowa  oraz Grzegorz Małodobry – Radny Powiatu Krakowskiego. 

Jak poinformował senator Bogdan Klich w Senacie w imieniu Klubu Obywatelskiego został złożony projekt ustawy o powołaniu „Krakowskiej Metropolii” czyli związku metropolitarnego gmin, które będą zainteresowane tym, aby taką metropolię stworzyć.

Celem projektu ustawy jest to, aby łatwiej przekraczać bariery, które oddzielają ośrodek jakim jest Kraków od gmin go otaczających we wspólnym zwalczaniu zagrożeń albo we wspólnym ułatwianiu życia mieszkańcom, chodzi o czyste powietrze, transport drogowy czy planowanie przestrzenne, bo przecież dotyczą one wielu gmin i nie kończą się tam gdzie są słupki określające granice administracyjne. Będziemy apelować do rządu , aby zaczął wspierać związki metropolitalne jak ten krakowski. Krakowianie i mieszkańcy gmin sąsiednich oczekują tego, aby taki związek metropolitalny powstał.

Następnie głos zabrał Aleksander Miszalski o korzyściach, które płynęłyby dla Krakowa i okolicznych gmin z przyjęcia tego typu ustawy.  Pierwszą kwestią jest ochrona powietrza i kwestie ekologiczne. Powietrze nie zna granic – Kraków względnie poradził sobie ze smogiem, niestety kilkadziesiąt tysięcy pieców wokół Krakowa truje dalej. Ustawa dawałaby możliwość podjęcia wspólnych działań inwestycyjnych i zaradczych. Drugą istotną korzyścią byłoby wspólne planowanie przestrzenne, które miałby pozytywny wpływ na spójną zabudowę terenów przygranicznych powiatów. Poseł Miszalski poruszył również temat wspólnych inwestycji, ( m.in. kolei aglomeracyjnej, połączenia komunikacji publicznej i wspólne taryfy), wspólnej polityki promocyjnej oraz turystycznej. Poruszona została kwestia dodatkowych wpływów do budżetu samorządu – nawet 300 mln rocznie w przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Dominik Jaśkowiec mówił, że projekt ustawy został przygotowany oddolnie pod egidą senatora Bogdana Klicha. Zapowiedział, że prace nad ustawą będą trwały dalej zarówno w Senacie jak i będziemy przeprowadzać szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa, środowiskami, dzielnicami. Ustawa Krakowska Metropolia pomoże rozwiązać część problemów mieszkańców Krakowa generowanych problemami mieszkańców gmin sąsiednich. Radny Jaśkowiec stwierdził, że gorąco popiera rozwiązania, które wychodzą po za obecne ramy samorządu Miasta Krakowa i dają dodatkowe możliwości prawne i finansowe do realizacji zadań.

Grzegorz Małodobry Radny Powiatu Krakowskiego poinformował o zauważalnym  wykluczeniu komunikacyjnym, który można dzięki ustawie rozwiązać, jeśli Gminy dostały by systemowo większe środki finansowe gwarantowane przez ustawę metropolitalną. Część Gmin ma większe możliwości budżetowe, co ma obecnie wpływ na możliwości finansowania transportu publicznego. Radny Małodobry poinformował również o planowanych spotkaniach konsultacyjnych na sesjach Rad Gmin w Powiatach wielickim oraz krakowskim, które niebawem się rozpoczną i zaprosił do udziału w nich mieszkańców.

WhatsApp Image 2021-03-16 at 18.28.10

Raport z 44 posiedzenia Sejmu

Dziś (17.12.2021) ostatnie w tym roku posiedzenie Sejmu. Już teraz przedstawiam Wam jednak #RaportOlka z 44. posiedzenia, które odbyło się we wtorek i środę. Warto zauważyć, że w ubiegłym tygodniu też mieliśmy obrady we wtorek, środę i piątek, jednak wtedy PiS ujął to jako jedno posiedzenie. Dlaczego więc teraz zmiana i w dziś mamy już 45., a nie dalej 44. posiedzenie? 🤔

Powodem nie są święta czy chęć zaokrąglenia liczby posiedzeń w tym roku, a najpewniej art. 48. i 51. Regulaminu Sejmu, które uniemożliwiają niezwłoczne przejście z drugiego do trzeciego czytania projektu ustawy. W tym tygodniu mamy jednak uchwalić budżet na 2022 rok, więc PiS zaplanował na dziś nowe posiedzenie, by nikt nie mógł zarzucić, że trzecie czytanie przeprowadzono wbrew przepisom Regulaminu Sejmu niezwłocznie 🤗 Tacy sprytni są ci nasi rządzący…

We wtorek podczas drugiego czytania budżetu wraz z innymi małopolskimi posłami Platformy Obywatelskiej zgłosiliśmy szereg poprawek budżetowych. Dotyczyły one:

👉 finansowego wsparcia szpitali powiatowych;

👉 budowy linii kolejowej na trasach Kraków – Olkusz oraz Kraków – Myślenice;

👉 budowy obwodnicy Tarnowa oraz Zatora;

👉 rozbudowy drogi ekspresowej S-52 na odcinku Bielsko Biała – Głogoczów;

👉 poszerzenia Drogi Krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz tak, by stała się trasą dwujezdniową;

👉 wygospodarowania środków na inwestycje niezbędne do organizacji Igrzysk Europejskich, które rząd, wbrew opiniom mieszkańców, za wszelką cenę chce organizować w Krakowie.

Jako klub Koalicji Obywatelskiej zgłosiliśmy też poprawki mające przeciwdziałać rosnącej gwałtownie drożyźnie oraz inflacji.

Niestety podczas środowego posiedzenia komisji wszystkie z nich zostały odrzucone. Zielone światło dostały tradycyjnie tylko i wyłącznie poprawki zgłoszone przez PiS. Przykre, że mając w rządzie ministra infrastruktury z Małopolski, nasz region nie jest w stanie otrzymać pieniędzy na tak potrzebne inwestycje 😕

Moje wystąpienie w sprawie ustawy budżetowej możecie obejrzeć tutaj: https://fb.watch/9X9oAvpRfR/ 

 

Podczas tego posiedzenia udało się jednak odnieść pewien sukces, a mianowicie zdołaliśmy wstrzymać prace dotyczące Lex Czarnek ✌️ Ustawa ta zakłada zwiększenie władzy kuratorów takich jak Barbara Nowak, którzy mają decydować o tym, jakie zajęcia dodatkowe mogą się odbywać w szkołach oraz łatwiej usuwać dyrektorów 😕 Wiemy do jakich nadużyć ze strony kuratorium dochodzi w Małopolsce, dlatego stanowczo sprzeciwiamy się temu projektowi ustawy ❌

Na tym posiedzeniu omawialiśmy ponadto 4 inne projekty, które dotyczyły:

👉 zmian w ustawach w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego;

👉 zmian w ustawie o IPN;

👉 nowelizacji przepisów o czasie pracy kierowców i transporcie drogowym;

👉 oraz nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Kolejne posiedzenie Sejmu wraz z trzecim czytaniem ustawy budżetowej już trwa. Po jego zakończeniu przedstawię Wam ostatni w tym roku #RaportOlka 👍

Screenshot_1

Raport z 43 posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Wam #RaportOlka z 43. posiedzenia Sejmu 🙋
Obradowaliśmy przede wszystkim nad projektami mającymi przeciwdziałać coraz bardziej rosnącej drożyźnie 💰 Rząd przygotował tarczę antyinflacyjną, która zawiera m.in.
👉 czasowe obniżenie akcyzy oraz podatku VAT od energii elektrycznej,
👉 zniesienie podatku detalicznego od paliw,
👉 wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego.
Obniżenie podatku VAT i akcyzy proponował już kilka tygodni temu Donald Tusk ✅ Cieszymy się, że większość sejmowa nie odrzuciła tego pomysłu, jak zwykła to robić z wszystkimi projektami opozycji przez ostatnie 6 lat. Dzięki temu ceny energii i paliw spadną, co z pewnością wesprze budżet wielu Polaków.
Wsparcie osłonowe dla najuboższych w postaci dopłat w wysokości od 400 do 1150 zł oczywiście pomoże najbiedniejszym Polakom. Jeżeli jednak rządzący nie podejmą działań, które wyhamują inflację na dłużej, to za kilka miesięcy dodatek ten zostanie skonsumowany przez dalej rosnącą inflację, tak jak stało się z 500+ ❌
Musimy bowiem pamiętać, że drożyzna, która dotknęła nasz kraj jest w dużej mierze pokłosiem nieudolności rządu i kierownictwa NBP 👉 Podatek od sprzedaży detalicznej, który dzięki nowej ustawie zostanie zniesiony został przecież wprowadzony przez PiS 11 miesięcy temu 😳 Ostrzegaliśmy, że napędzi on inflację, ale rządzący oczywiście nie chcieli słuchać. Jego zniesienie teraz jest działaniem rodem z przypowieści o kozie, którą rabin kazał wprowadzić do domu po to, by ją później wyprowadzić i stworzyć wrażenie, że zrobiło się więcej miejsca 🐐
Apelowaliśmy również do prezesa NBP, by na poważnie zajął się ochroną wartości złotówki zamiast produkowaniem kolejnych banknotów z wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego. Umieszczanie wizerunków swoich idoli politycznych na banknotach nie sprawia, że wartość polskiej waluty rośnie. Moje wystąpienie dotyczące tarczy antyinflacyjnej możecie obejrzeć tutaj: https://fb.watch/9PL3gAABaT/
Podczas tego posiedzenie omawialiśmy także projekt utworzenia funduszu kompensacyjnego, który ma być przeznaczony na odszkodowania dla osób, u których pojawiły się niepożądane objawy poszczepienne 💉 To pomysł, który ma zachęcać kolejne osoby do szczepień.
Obecna sytuacja pandemiczna jest bowiem przerażająca. Dzień w dzień umiera około pół tysiąca osób, liczba zakażonych sięga zaś ok. 20000 dziennie❗ Uważamy, że fundusz kompensacyjny oraz inne zaproponowane na tym posiedzeniu obostrzenia to jednak za mało. Oczekujemy, że rząd zacznie wreszcie stosować się do zaleceń rady medycznej, którą przecież sam powołał. Niestety od zdrowia i życia Polaków rządzący bardziej cenią sobie słupki sondażowe, o czym wiemy m.in. z słynnych maili Dworczyka 😡
43. posiedzenie trwało bardzo długo, bo rozpoczęło się już 30 listopada. Niestety ze względu na Covid nie mogłem wziąć udziału w pierwszych dniach tego posiedzenia, podczas których przyjęto m.in. ustawę powołującą szeroko krytykowany instytut rodziny i demografii 😔 Łączy się on z planami rządu dotyczącymi utworzenia rejestru ciąż 😠 Stanowczo sprzeciwiamy się temu projektowi i będziemy robić wszystko, by ten skandaliczny pomysł nie wszedł w życie.
W pierwszych dniach tego posiedzenia PiS przyjął także ustawę umożliwiającą ministrowi Kamińskiemu wprowadzenie niby stanu wyjątkowego na granicy na dowolny okres. To jawne złamanie Konstytucji, która zabrania ograniczania Polakom ich praw i wolności w inny sposób niż ustawą ❌ Teraz Minister będzie mógł ograniczyć prawo do przemieszczania się jednoosobowym rozporządzeniem, bez kontroli Sejmu. O obecności mediów na granicy decydować będzie zaś komendant straży granicznej 🤨
Pogarda PiSu dla Konstytucji RP jest nam wszystkim znana od 6 lat. Każde kolejne jej złamanie skutkujące odebraniem Polakom wolności boli jednak tak samo. Nie możemy się do tego przyzwyczajać❗ Musimy działać, informować i robić wszystko co w naszej mocy, by ten zamach na wolność Polaków i Konstytucję jak najszybciej ukrucić❗
Podczas tego posiedzenia omawialiśmy także następujące projekty:
👉 utworzenie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
👉 kolejne plany zreformowania sądownictwa poprzez wprowadzenie tzw. sędziów pokoju;
👉 skandaliczny projekt całkowitego zakazu aborcji, który na szczęście został już w pierwszym czytaniu odrzucony przez Sejm.
Kolejne dwa posiedzenia Sejmu odbędą się już w przyszłym tygodniu w dniach 14 i 15 XII (44. posiedzenie) oraz 17 XII (45. posiedzenie). Będą to już ostatnie w tym roku posiedzenia Sejmu. Po ich zakończeniu wyczekujcie zatem na ostatni w tym roku #RaportOlka 👍
WhatsApp Image 2021-03-16 at 18.28.10

Raport z 42 posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Wam #RaportOlka z 42. posiedzenia Sejmu, które odbyło się w dniach 16-17 XI 2021 r. 👇
 
➡️ Najgłośniejszym punktem tego posiedzenia była ustawa nowelizująca przepisy w zakresie obszaru przygranicznego objętego obecnie stanem wyjątkowym. Ponieważ PiS nie może przedłużyć stanu wyjątkowego na kolejny okres, zdecydował się ominąć Konstytucję i wprowadzić podobne ograniczenia ustawą. To kolejny przykład łamania zasad praworządności przez PiS i próby ograniczania naszych praw pod pretekstem zwiększania bezpieczeństwa i szczelności granic. Szerzej o tej kwestii pisałem tu: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=329934392276450&id=100057796762196&sfnsn=mo
 
➡️ Debatowaliśmy także nad ułatwieniami dla cudzoziemców w zakresie przyznawania im prawa pobytu i pracy w Polsce. Proponowane regulacje mają usprawnić ten proces. W mojej ocenie poza zaproponowanymi przez PiS ułatwieniami niezbędne jest też wprowadzenie ułatwień dla absolwentów polskich uczelni. Konieczne jest także przeszkolenie urzędników w zakresie udzielania cudzoziemcom informacji, co do ich aktualnej sytuacji oraz działań, które muszą podjąć, by zalegalizować swój pobyt w Polsce. Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że pracownicy np. z Ukrainy są niezbędni dla utrzymania rozwoju gospodarczego Polski. Dlatego ułatwienia dla tej grupy są korzystne nie tylko dla cudzoziemców, ale także pracodawców i ogólnie naszej gospodarki.
 
➡️ Rząd zaproponował także utworzenie nowego funduszu – ds. cyberbezpieczeństwa. Kilka dni wcześniej minister Izabela Leszczyna ujawniła, że PiS za czasów swoich rządów stworzył kilkadziesiąt nowych funduszy! Są one sposobem na wyprowadzanie pieniędzy poza budżet państwa i wspierania krewnych i znajomych królika polityków PiS. Przykładem są fundusz sprawiedliwości ministra Ziobro czy fundusz solidarnościowy mający pomagać niepełnosprawnym, a z którego pieniądze przeznaczono finalnie na populistyczne pomysły władzy m.in. 13 i 14 emerytury. Gdyby wydatki z tych funduszy wiczyć do budżetu, już dawno przekroczylibyśmy limit wydatków, który nakłada na rządzących Konstytucja. Tworzenie takich funduszy to zatem kolejny pomysł na omijanie ustawy zasadniczej i oszukiwania Polaków, co do skali wydatków państwowych.
 
➡️ Sejm obradował także nad organizacją Igrzysk Europejskich w Krakowie. Rozmowy rządu z władzami miasta ciągną się od kilku miesięcy i nadal nie udało się wypracować rozwiązań gwarantujących mieszkańcom naszego miasta finansowanie tej imprezy. Krakowianie są sceptycznie nastawieni do tego pomysłu, dlatego oczekują, że wydatki z nim związane zostaną pokryte przez władze centralne, skoro to im najbardziej zależy, by Igrzyska te odbyły się w Krakowie. Warto przypomnieć, że poprzednie edycje odbyły się w Azerbejdżanie i Białorusi, więc wbrew twierdzeniom rządzących impreza ta wcale nie ma tak wielkiej rangi jakby się wydawało. Apelowałem do rządzących, by zdecydowali się, czy chcą finansować tę imprezę, gdyż do jej planowanego terminu zostało jedynie około 1,5 roku, a niezbędnej infrastruktury ciągle brak. Moje wystąpienie w tej sprawie znajdziecie tu: https://fb.watch/9t5lZ6gkgL/
 
Oprócz powyższych punktów omawialiśmy także m.in.:
➡️ nowelizację ustawy o pomocy społecznej – nowela ta dotyczyła wynagrodzeń pracowników DPS
➡️ nowelizację ustawy Covidowej w zakresie przedłużenia okresu, w którym wykorzystać można tzw. Bon Turystyczny
➡️ projekt rekompensujący samorządom straty powstałe w wyniku zmiany regulacji dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych;
➡️ drobne zmiany ustaw o lasach zainicjowane regulacjami europejskimi;
➡️ rządowy i senacki projekt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
➡️ nowelizację ustawy o NBP;
➡️ ustawę dotyczącą ułatwień dla rolników w zakresie prowadzenia przez nich handlu detalicznego.
 
Następne posiedzenie już za tydzień✌️
WhatsApp Image 2021-11-12 at 13.20.55

2 lata w Sejmie – podsumowanie połowy kadencji

Połowa kadencji za nami! Razem z moim zespołem #OlekTeam przygotowaliśmy podsumowanie tych 2 lat pracy dla Was. Zapraszam do lektury pełnego podsumowania tutaj: http://miszalski.pl/2lata/
1/2 kadencji w liczbach:
🎙73 wystąpienia
❓713 zapytań poselskich – 58% wszystkich z okręgu 13
📄1224 interpelacje – 42,2% wszystkich z okręgu 13,
🗳98,47% głosowania – frekwencja
#aktywnyposeł

1 ROK 2

Podsumowanie pierwszego roku w Sejmie

Szanowni Państwo❗️
Przedstawiam Państwu #RaportOlka, podsumowujący pierwszy rok mojej pracy podczas IX kadencji Sejmu RP👇
Podczas mijającego roku w Sejmie:
➡️ Odbyło się 20 posiedzeń.
➡️ Podczas nich 25 razy zabrałem głos.
➡️ Odbyło się 2320 głosowań – brałem udział w 2275, czyli 98,06% z nich.
Jako Poseł na Sejm RP:
➡️ Zostałem członkiem dwóch komisji:
Komisji Gospodarki i Rozwoju
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
➡️ Uczestniczę w pracach ośmiu zespołów parlamentarnych:
Parlamentarny Zespół Antysmogowy
Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Parlamentarny Zespół ds. Miast
Parlamentarny Zespół ds. Rewitalizacji Miast
Parlamentarny Zespół ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej
Parlamentarny Zespół ds. Związków Metropolitalnych, w którym pełnię funkcję wiceprzewodniczącego
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
Zespół Parlamentarny „Zerwij z plastikiem”
➡️ Jestem członkiem trzech delegacji parlamentarnych:
Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna
Polsko-Szwedzka Grupa Parlamentarna
Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny
Na wniosek obywateli oraz organizacji pozarządowych, złożyłem:
✅ 669 interpelacji;
✅ 43 zapytania poselskie.
Przeprowadziłem także interwencje i kontrole poselskie w prawie 100 sprawach zgłoszonych przez obywateli, samorządowców oraz instytucje, w tym w:
➡️ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – w sprawie inwestycji przeciwpowodziowych oraz podjętych przygotowań na wypadek zagrożenia powodziowego;
➡️ Polskie Koleje Państwowe – w sprawie zwolnienia z opłat przedsiębiorców branży transportowej korzystających z miejsc parkingowych należących do PKP;
➡️ Urząd Miasta Niepołomice – w ramach kontroli działalności komisarza pełniącego obowiązki burmistrza;
➡️ Wodociągi Niepołomice – w związku z niegospodarnością oraz zmianami personalnymi nowo powołanego przez komisarza prezesa;
➡️ Spółka Trakcja S.A. – w sprawie przedłużającego się remont ulicy Krakowskiej zwracając się do spółki wykonującej przebudowę, by dowiedzieć się, dlaczego stale przekładają termin zakończenia prac, utrudniając funkcjonowanie mieszkańcom;
➡️ Małopolska Kurator Oświaty – w związku z rażącymi naruszeniami wolności słowa uczniów i nauczycieli biorących udział w protestach Strajku Kobiet oraz niejasnościami związanymi z zagranicznymi podróżami służbowymi Pani Kurator;
➡️ Urzędy Gmin w powiecie krakowskim, olkuskim i miechowskim – o dane statystyczne związane z pierwszą falą epidemii Covid-19, wpływem na populacje gmin oraz sytuację finansową;
➡️ Urzędy Pracy w województwie małopolskim – o skalę zwolnień wynikających z wiosennego Lockdownu i zamknięcia wielu przedsiębiorstw;
➡️ Kraków Airport im. Jana Pawła II – w związku z trwającymi pracami nad poszerzeniem pasa startowego i zastrzeżeniami okolicznych mieszkańców;
➡️ Małopolski Urząd Wojewódzki – o podjęte przez Wojewodę działania przed zapowiadaną jesienną falą zachorowań na Covid-19 oraz wysokości środków wydatkowanych z rezerw wojewody na walkę z pandemią;
➡️ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – o granty dla małych przedsiębiorców i proces ich przyznawania;
➡️ Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie – w sprawie ochrony przez konwój policyjny pojazdów transportowych głoszących hasła nienawiści i w rażący sposób szkalujące osoby ze środowiska LGBT;
➡️ Poczta Polska – w związku z niejasnościami powstałymi podczas procesu kampanii prezydenckiej i udziału Poczty Polskiej w dystrybucji materiałów wyborczych Prezydenta Andrzeja Dudy;
oraz w osobistych sprawach obywateli w:
Prokuraturze, Policji, Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Małopolskim Inspektoracie Sanitarnym, Urzędzie Miasta Krakowa
Podczas mijającego roku, swoją działalność poselską w postaci prac legislacyjnych, interpelacji, zapytań koncentrowałem zwłaszcza na tematyce:
🌳ekologii – leśnictwo, polowania, neutralność klimatyczna, polityka węglowa, program mój prąd, gospodarowanie odpadami;
💵 gospodarki – wprowadzanie przez PiS nowych podatków i danin, zniesienie zakazu handlu w niedzielę, wzrost cen energii, pomoc dla branży: ogrodniczej, transportowej, gastronomicznej, hotelarskiej, sklepików szkolnych, budownictwa, opłata akcyzowa;
👥 praw obywatelskich – dostęp do leków na bazie konopii oraz legalizacja posiadania marihuany, wprowadzenie w Polsce e-votingu, tematyka aborcji i antykoncepcji, pomoc psychologiczna w szkołach, zmniejszenie biurokracji i przyspieszenie procedur, ochrona praw obywateli przed nadużyciami ze strony władzy.
Treść wszystkich interpelacji i zapytań złożonych przez mnie mogą Państwo odnaleźć na poniższych stronach internetowych.
✅ Jako Poseł brałem również udział w wielu wydarzeniach i inicjatywach społecznych. Wspierając środowisko LGBT, wziąłem udział w Marszu Równości oraz sprzeciwiałem się otwarcie terapiom konwersyjnym (niemedycznej “terapii” mającej zmieniać orientację seksualną). Uczestniczyłem w protestach w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości. Od początku kadencji popierałem walkę o prawa kobiet m.in składając już w kwietniu interpelację w sprawie dostępu do zabiegów aborcji. Podczas protestu kobiet uruchomiliśmy wraz z moim Biurem Poselskim infolinię pomocy prawnej dla protestujących. Pomoc prawną oferowałem również przedsiębiorcom podczas pierwszego lockdownu i w tym zakresie nadal kontynuuje swoje działania. By na bieżąco przekazywać informacje pomocne dla przedsiębiorców, utworzyłem na Facebooku specjalną grupę o nazwie “Krakowscy Przedsiębiorcy”. Od momentu wybuchu epidemii podejmuję ponadto intensywne działania na rzecz zapewnienia wszystkim odpowiedniej pomocy medycznej i profilaktyki, a także niezbędnego wsparcia przedsiębiorcom oraz pracownikom z branż szczególnie dotkniętych lockdownem i spowolnieniem gospodarczym.
✅ Otworzyłem dwa Biura Poselskie: w Krakowie i Krzeszowicach. Na co dzień współpracuję z 15 osobowym zespołem młodych ludzi, w tym aktywnymi samorządowcami: radnymi dzielnic i miasta Krakowa, a także szeregiem organizacji społecznych. Moje Biuro zawsze stoi otworem dla potrzebujących wsparcia i pomocy obywateli.
✅ W razie potrzeby i jakichkolwiek pytań czy wątpliwości oraz przyszłych spraw zapraszam do kontaktu oraz do śledzenia moich profili:
✅ Zarówno ja jak i moi współpracownicy, pozostajemy do Państwa dyspozycji:
Biuro Poselskie Aleksandra Miszalskiego
ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków
tel. 601 900 088
biuro@miszalski.pl