pawia

Nowe przejście dla pieszych przez ul. Pawią

Zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o wyznaczenie nowego, naziemnego przejścia dla pieszych przez ul. Pawią, w okolicach Hotelu Warszawskiego. Obecnie, aby zgodnie z prawem przejść przez ww. ulicę, należy dojść, aż pod Urząd Marszałkowski na ul. Basztowej lub pod Galerię Krakowską. Bardzo często dochodzi więc w tym miejscu do niezgodnego z przepisami przechodzenia co powoduje zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i kierowców.

tresc_odpowiedzi


W związku z odpowiedzią na interpelację, zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o możliwość uczestnictwa w spotkaniu Zespołu ds.Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu.

tresc_odpowiedzi
pilsudskiego

Przejście dla pieszych przez ul. Piłsudskiego

Na liczne prośby mieszkańców, złożyłem interpelację z prośbą o poprawienie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przez ul.Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu z ulicami Retoryka, Garncarską i Wenecja. Prośbę w tej sprawie podpisało 139 mieszkańców, głównie rodziców dzieci, które tą drogą poruszają się do Szkoły Podstawowej nr 4 i British International School of Cracow.

tresc_odpowiedzi