IMAG0982

Ruiny szkoły w rejonie ul. Gumniska i Koszykarskiej

Zwróciłem się z prośbą o zabezpieczenie ruin niedokończonej szkoły znajdujących się w rejonie ul. Gumniska oraz o włączenie tego obszaru do planowanego terenu Parku Rzecznego Ogród Płaszów.

tresc_odpowiedzi

Odpowiedź na moją interpelację nie wyczerpała wszystkich wątpliwości, szczególnie jeżeli chodzi o uzasadnienie braku wpisania tego rejonu do planowanego ogrodu rzecznego „Ogród Płaszów”, w związku z tym ponowiłem interpelację w tej sprawie.

tresc_odpowiedzi

Od czasu złożenia interpelacji niestety sytuacja nie uległa poprawie, w ruinach szkoły dalej zalegają śmieci i pozostałości budynku nie są w żaden sposób zabezpieczone, w związku z tym zwróciłem się ponownie w tej sprawie do Prezydenta.

tresc_odpowiedzi

DLOKR

Zły stan boiska na Placu na Groblach

Zwróciłem się z prośbą o informację dlaczego boisko na Placu na Groblach, które przeszło generalny remont w 2009 roku jest obecnie w bardzo złym stanie oraz czy jest planowana jego ponowna modernizacja.

tresc_odpowiedzi


Boisko na Placu na Groblach dalej jest w opłakanym stanie i z informacji, które uzyskałem od mieszkańców nie jest również udostępnianie w weekendy, co jest sprzeczne z odpowiedzią, którą otrzymałem na moją pierwszą interpelację. W związku z tym ponownie zwróciłem się do Prezydenta w tej sprawie.

tresc_odpowiedzi

szskosna2

Budowa nowej szkoły przy ul. Bartla

Zwróciłem się z prośbą o informację na jakim etapie jest planowana budowa nowej szkoły przy ul. Bartla. Szkoła przy ul. Skośnej jest już znacznie przepełniona, od przyszłego roku planuje naukę na trzy zmiany, w związku z tym konieczna jest jak najszybsza budowa nowej placówki.

tresc_odpowiedzi

Otrzymałem nowe informacje dotyczące łamania zasad obowiązujących w placówkach szkolnych oraz nieprawidłowości wykazanych w ramach kontroli w przepełnionej szkole przy ul. Skośnej, w związku z tym złożyłem ponowną interpelację w tej sprawie.

tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi