WhatsApp Image 2022-01-18 at 13.32.02

Kontrola poselska u Kurator Oświaty Barbary Nowak

W dniu 18 stycznia 2022r. razem z Posłanką Krystyną Szumilas i posłem Markiem Sową z Koalicji Obywatelskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. poz. 1799 z późn. zm.) po uprzednim zawiadomieniu w formie pisemnej, pdbyliśmy kontrolę poselską w Małopolskim Kuratorium Oświaty.

Podstawą do przeprowadzonej kontroli stał się wywiad dla stacji „Radio Zet” z dnia 7 stycznia br. w trakcie którego stwierdziła Pani Kurator, że: „Myli się ogromna rzesza ludzi, która w ten sposób to pojmuje. Do tej pory obowiązywało prawo, że dyrektor wpuszczał do szkoły organizację i powinien pytać o zgodę rodziców. Tymczasem na 800 zgłoszonych spraw w 400 przypadkach okazało się, że rodzice nie byli w ogóle pytani” . Pytaliśmy szczegóły tych zgłoszeń, zakres czasowy oraz wykaz organizacji, których dotyczyły zgłoszenia.

Pani Kurator Barbara Nowak, na początku wizyty przekazała pismo, stanowiące odpowiedź na przesłany wniosek o dostęp do informacji oraz dwa załączniki. Pierwszym z nich był raport stworzony przez organizację Ordo Iuris, drugim, sporządzona na potrzeby kontroli “Lista organizacji zidentyfikowanych w trakcie trwania kampanii “Chrońmy dzieci”, które prowadziły zajęcia w szkołach bez wiedzy rodziców. Pani Kurator wyjaśniła, że dane które zaprezentowała w wywiadzie opierały się wyłącznie na danych zawartych w przedłożonym raporcie oraz informacjach, które przekazała jej stowarzyszenie “Rodzice chronią dzieci” znanego m.in. z działań przeciwko szczepieniom, a nie swojej wiedzy jako Kurator Oświaty.  Z jej wypowiedzi wynikało, iż przedstawiony jej przez Ordo Iuris został przez nią bezrefleksyjnie przyjęty i nie podjęła ona jakichkolwiek działań celem sprawdzenia zawartych w nim informacji oraz skontrolowania zawartych w nim przypadków, w których doszło do naruszenia prawa. Swoje rażące niedopełnienie obowiązków, tłumaczyła, że w jej odczuciu organizacja Ordo Iuris słynie ze skuteczności i doprowadzania spraw do końca. Niestety nie uzyskaliśmy informacji ile podobnych zgłoszeń skierowanych zostało bezpośrednio do Małopolskiej Kuratorki i czy doczekały się reakcji z jej strony.

W trakcie kontroli wyraziliśmy zaniepokojenie związane z niedopełnieniem przez Kurator obowiązków, poleganie na raportach sporządzonych przez organizację i brak kontroli ich wyników.

W ramach odpowiedzi na pytanie 5. zawarte we wniosku o dostęp do informacji publicznych, Pani Kurator Nowak przedstawiła listę organizacji, stowarzyszeń i fundacji, rzekomo „realizujących strategie stopniowej destrukcji norm społecznych” mających na celu „zamierzoną seksualizację pod pozorem edukacji” (cytat z listy załączonej przez Panią Kurator), sporządzoną na podstawie materiałów przekazanych jej przez Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, będących, jak sama mówi, źródłem podawanych wcześniej przez nią danych i wypowiadanych publicznie tez. Lista zawiera 203 organizacje, w tym:

“Wysoka szkodliwość tychże działań wpływa nie tylko na dzieci i młodzież, ale również na kondycję całego społeczeństwa” można przeczytać w przekazanym przez Panią Kurator komentarzu do listy.

Zawnioskowaliśmy o przygotowanie wykazu zgłoszeń, które wpłynęły w ostatnich latach do Kuratorium oraz dokumentacji przebiegu ewentualnych kontroli, przeprowadzonych w ich sprawie na wniosek Pani Kurator.

WhatsApp Image 2022-01-11 at 14.54.44 (1)

Ustawa metropolitalna dla Krakowa

11 stycznia odbyła się konferencja prasowa dotycząca złożenia ustawy o Krakowskim Związku Metropolitalnym „Krakowska Metropolia” w Senacie z udziałem Bogdana Klicha – Senator RP, Aleksandra Miszalskiego – Poseł RP, Dominika Jaśkowiec – Rady Miasta Krakowa  oraz Grzegorz Małodobry – Radny Powiatu Krakowskiego. 

Jak poinformował senator Bogdan Klich w Senacie w imieniu Klubu Obywatelskiego został złożony projekt ustawy o powołaniu „Krakowskiej Metropolii” czyli związku metropolitarnego gmin, które będą zainteresowane tym, aby taką metropolię stworzyć.

Celem projektu ustawy jest to, aby łatwiej przekraczać bariery, które oddzielają ośrodek jakim jest Kraków od gmin go otaczających we wspólnym zwalczaniu zagrożeń albo we wspólnym ułatwianiu życia mieszkańcom, chodzi o czyste powietrze, transport drogowy czy planowanie przestrzenne, bo przecież dotyczą one wielu gmin i nie kończą się tam gdzie są słupki określające granice administracyjne. Będziemy apelować do rządu , aby zaczął wspierać związki metropolitalne jak ten krakowski. Krakowianie i mieszkańcy gmin sąsiednich oczekują tego, aby taki związek metropolitalny powstał.

Następnie głos zabrał Aleksander Miszalski o korzyściach, które płynęłyby dla Krakowa i okolicznych gmin z przyjęcia tego typu ustawy.  Pierwszą kwestią jest ochrona powietrza i kwestie ekologiczne. Powietrze nie zna granic – Kraków względnie poradził sobie ze smogiem, niestety kilkadziesiąt tysięcy pieców wokół Krakowa truje dalej. Ustawa dawałaby możliwość podjęcia wspólnych działań inwestycyjnych i zaradczych. Drugą istotną korzyścią byłoby wspólne planowanie przestrzenne, które miałby pozytywny wpływ na spójną zabudowę terenów przygranicznych powiatów. Poseł Miszalski poruszył również temat wspólnych inwestycji, ( m.in. kolei aglomeracyjnej, połączenia komunikacji publicznej i wspólne taryfy), wspólnej polityki promocyjnej oraz turystycznej. Poruszona została kwestia dodatkowych wpływów do budżetu samorządu – nawet 300 mln rocznie w przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Dominik Jaśkowiec mówił, że projekt ustawy został przygotowany oddolnie pod egidą senatora Bogdana Klicha. Zapowiedział, że prace nad ustawą będą trwały dalej zarówno w Senacie jak i będziemy przeprowadzać szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa, środowiskami, dzielnicami. Ustawa Krakowska Metropolia pomoże rozwiązać część problemów mieszkańców Krakowa generowanych problemami mieszkańców gmin sąsiednich. Radny Jaśkowiec stwierdził, że gorąco popiera rozwiązania, które wychodzą po za obecne ramy samorządu Miasta Krakowa i dają dodatkowe możliwości prawne i finansowe do realizacji zadań.

Grzegorz Małodobry Radny Powiatu Krakowskiego poinformował o zauważalnym  wykluczeniu komunikacyjnym, który można dzięki ustawie rozwiązać, jeśli Gminy dostały by systemowo większe środki finansowe gwarantowane przez ustawę metropolitalną. Część Gmin ma większe możliwości budżetowe, co ma obecnie wpływ na możliwości finansowania transportu publicznego. Radny Małodobry poinformował również o planowanych spotkaniach konsultacyjnych na sesjach Rad Gmin w Powiatach wielickim oraz krakowskim, które niebawem się rozpoczną i zaprosił do udziału w nich mieszkańców.

WhatsApp Image 2019-09-17 at 12.14.24

Co propozycje PiS oznaczają dla przedsiębiorców?

We wtorek 17 września na konferencji w siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości mówiliśmy o dramatycznych skutkach nowych propozycji gospodarczych PiS dla przedsiębiorców. Zaproponowany skokowy wzrost płacy minimalnej spowoduje duże problemy z rentownością działalności dla wielu przedsiębiorców. Pensja minimalna powinna rosnąć, ale nie może to się dziać skokowo i powinno być regulowane w dużej mierze przez rynek. Po propozycjach PiS firma o przychodach rzędu 1 mln zł rocznie i kosztach ok. 800 tys. zł (w tym 500 tys. zł na płace) ma obecnie ok 13,5 tys. zł zysku miesięcznie, po wprowadzeniu pensji minimalnej w wysokości 3000 zł jej zysk spadnie do 3,6 tys. zł! To będzie problem wielu przedsiębiorców, szczególnie tych mniejszych. Koalicja Obywatelska proponuje aby płaca minimalna była powiązana z przeciętną płacą w gospodarce, wtedy to zmiany będą podążać za trendem w gospodarce i rosnąć razem z nią. Proponujemy także premiowanie tych, którzy pracują i dopłatę do 600 zł z budżetu państwa dla tych najgorzej zarabiających.

Relacje z konferencji:

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/aleksander-miszalski-nagla-p0dwyzka-placy-minimalnej-to-rozwiazanie-krotkowzroczne/

https://glos24.pl/glos24/glos24-extra/polska-to-my/wiadomosci/item/21189-o-gospodarce-w-izbie-przedsiebiorczosci

https://gazetakrakowska.pl/wybory-parlamentarne-2019-koalicja-obywatelska-krytykuje-w-krakowie-program-gospodarczy-pis-i-przedstawia-swoje-propozycje/ar/c1-14429681

Projekt uchwały w sprawie powołania Nocnego Burmistrza

Takich burmistrzów (night mayors) ma już kilkadziesiąt miast na świecie. Wśród z nich są między innymi: Amsterdam, Tuluza, Praga, Nowy Jork, Paryż, Zurych, Londyn, Berlin. Miałby On dbać o prawidłowe funkcjonowanie miasta w nocy tak aby zapewnić możliwość korzystania z różnych usług i zabaw, a jednocześnie zapewnić porządek na ulicach i spokój ciszy nocnej dla mieszkańców.

Projekt uchwały do pobrania tutaj.

ekologicznie_doprac

Projekt uchwały w sprawie programu Ekologicznie do pracy

Premiowanie pracowników, którzy korzystają z jednośladów praktykowane jest już w niektórych polskich instytucjach samorządowych na przykład w Pomorskim Urzędzie Marszałkowski gdzie od zeszłego roku funkcjonuje system dopłat dla pracowników korzystających z rowerów (70 PLN brutto miesięcznie) oraz Urząd Miasta w Sopocie (50 PLN brutto miesięcznie). W Gdyni z kolei urzędnicy biorą udział w miejskim konkursie „Do pracy jeżdżę rowerem”, który odbywa się już po raz siódmy. Osoby, które wybiorą tę formę komunikacji, po trzech dniach dojazdu otrzymują bezpłatny pakiet śniadaniowy. Zawiera on kanapkę oraz deser.

Projekt uchwały do pobrania tutaj.

miejsca_dlamieszkancow

Rezolucja w sprawie możliwości wyznaczenia miejsc parkingowych dla mieszkańców

Rozwiązania, w których część miejsc parkingowych przeznaczona jest tylko dla mieszkańców danego obszaru miasta stosowane są w wielu miastach europejskich (m. in. w Pradze, Zurychu, Moguncji, Florencji, Rzymie) i gwarantują tym samym, że w przypadku sytuacji braku miejsc parkingowych to nie mieszkańcy danego obszaru są tym faktem poszkodowani. Funkcjonujące rozwiązania w Europie wydzielają odpowiednie pule miejsc parkingowych dla mieszkańców danej strefy, innych mieszkańców miasta oraz turystów i przyjezdnych spoza miasta.

Projekt rezolucji do pobrania tutaj.

Odpowiedź Ministra Infrastruktury na rezolucję do pobrania tutaj.

chodniki_antysmogowe

Projekt uchwały w sprawie chodników antysmogowych

Chodniki antysmogowe zostały niedawno wprowadzone w Warszawie na szeroką skalę. Technologia budowy chodników antysmogowych ma szansę zwiększyć efekty walki z zanieczyszczeniem powodowanym przez samochody czyli z zanieczyszczeniem tlenkami azotu, które szczególnie w miejscach z dużym ruchem samochodów mają wysokie stężenie. W Krakowie np. stacja badawcza przy Alei Krasińskiego wykazuje systematycznie wysokie stężenia tego patogenu.

Projekt uchwały do pobrania tutaj.

uchwala_bezplastiku

Projekt uchwały w sprawie akcji „Kraków bez plastiku”

Złożyłem 19 marca w imieniu Klubu Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska projekt uchwały dotyczący przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku”. Projekt uchwały zakłada jak najbardziej możliwe ograniczenie używania plastiku w Urzędzie Miasta Krakowa, jednostkach miejskich, jednostkach oświatowych i innych instytucjach zależnych. Mam nadzieję, że projekt uzyska poparcie Rady i zostanie przyjęty, a następnie Prezydent przystąpi do jego realizacji.

SONY DSC

Plac zabaw na Plantach – czy naprawdę nie wypada?

Czy naprawdę wobec tego co dzieje się na terenie Starego Miasta (jarmarki, kluby nocne, miliony ulotkarzy, budy z kiełbasą i grzańcem) plac zabaw na Plantach (skromny i odpowiednio wystylizowany) byłby nadmierną ingerencją w zabytkowy charakter Plant? Wspierajmy profil: https://www.facebook.com/placzabawPlanty?fref=ts.  Zdjęcie poniżej pochodzi z zasobów Muzeum Etnograficznego i zostało nadesłane przez dyrektora Muzeum Antoniego Bartosza a prezentuje wizualizację jednego z projektów placu zabaw na Plantach z przed paru lat.