WhatsApp Image 2021-03-16 at 18.28.10

Raport z 42 posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Wam #RaportOlka z 42. posiedzenia Sejmu, które odbyło się w dniach 16-17 XI 2021 r. 👇
 
➡️ Najgłośniejszym punktem tego posiedzenia była ustawa nowelizująca przepisy w zakresie obszaru przygranicznego objętego obecnie stanem wyjątkowym. Ponieważ PiS nie może przedłużyć stanu wyjątkowego na kolejny okres, zdecydował się ominąć Konstytucję i wprowadzić podobne ograniczenia ustawą. To kolejny przykład łamania zasad praworządności przez PiS i próby ograniczania naszych praw pod pretekstem zwiększania bezpieczeństwa i szczelności granic. Szerzej o tej kwestii pisałem tu: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=329934392276450&id=100057796762196&sfnsn=mo
 
➡️ Debatowaliśmy także nad ułatwieniami dla cudzoziemców w zakresie przyznawania im prawa pobytu i pracy w Polsce. Proponowane regulacje mają usprawnić ten proces. W mojej ocenie poza zaproponowanymi przez PiS ułatwieniami niezbędne jest też wprowadzenie ułatwień dla absolwentów polskich uczelni. Konieczne jest także przeszkolenie urzędników w zakresie udzielania cudzoziemcom informacji, co do ich aktualnej sytuacji oraz działań, które muszą podjąć, by zalegalizować swój pobyt w Polsce. Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że pracownicy np. z Ukrainy są niezbędni dla utrzymania rozwoju gospodarczego Polski. Dlatego ułatwienia dla tej grupy są korzystne nie tylko dla cudzoziemców, ale także pracodawców i ogólnie naszej gospodarki.
 
➡️ Rząd zaproponował także utworzenie nowego funduszu – ds. cyberbezpieczeństwa. Kilka dni wcześniej minister Izabela Leszczyna ujawniła, że PiS za czasów swoich rządów stworzył kilkadziesiąt nowych funduszy! Są one sposobem na wyprowadzanie pieniędzy poza budżet państwa i wspierania krewnych i znajomych królika polityków PiS. Przykładem są fundusz sprawiedliwości ministra Ziobro czy fundusz solidarnościowy mający pomagać niepełnosprawnym, a z którego pieniądze przeznaczono finalnie na populistyczne pomysły władzy m.in. 13 i 14 emerytury. Gdyby wydatki z tych funduszy wiczyć do budżetu, już dawno przekroczylibyśmy limit wydatków, który nakłada na rządzących Konstytucja. Tworzenie takich funduszy to zatem kolejny pomysł na omijanie ustawy zasadniczej i oszukiwania Polaków, co do skali wydatków państwowych.
 
➡️ Sejm obradował także nad organizacją Igrzysk Europejskich w Krakowie. Rozmowy rządu z władzami miasta ciągną się od kilku miesięcy i nadal nie udało się wypracować rozwiązań gwarantujących mieszkańcom naszego miasta finansowanie tej imprezy. Krakowianie są sceptycznie nastawieni do tego pomysłu, dlatego oczekują, że wydatki z nim związane zostaną pokryte przez władze centralne, skoro to im najbardziej zależy, by Igrzyska te odbyły się w Krakowie. Warto przypomnieć, że poprzednie edycje odbyły się w Azerbejdżanie i Białorusi, więc wbrew twierdzeniom rządzących impreza ta wcale nie ma tak wielkiej rangi jakby się wydawało. Apelowałem do rządzących, by zdecydowali się, czy chcą finansować tę imprezę, gdyż do jej planowanego terminu zostało jedynie około 1,5 roku, a niezbędnej infrastruktury ciągle brak. Moje wystąpienie w tej sprawie znajdziecie tu: https://fb.watch/9t5lZ6gkgL/
 
Oprócz powyższych punktów omawialiśmy także m.in.:
➡️ nowelizację ustawy o pomocy społecznej – nowela ta dotyczyła wynagrodzeń pracowników DPS
➡️ nowelizację ustawy Covidowej w zakresie przedłużenia okresu, w którym wykorzystać można tzw. Bon Turystyczny
➡️ projekt rekompensujący samorządom straty powstałe w wyniku zmiany regulacji dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych;
➡️ drobne zmiany ustaw o lasach zainicjowane regulacjami europejskimi;
➡️ rządowy i senacki projekt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
➡️ nowelizację ustawy o NBP;
➡️ ustawę dotyczącą ułatwień dla rolników w zakresie prowadzenia przez nich handlu detalicznego.
 
Następne posiedzenie już za tydzień✌️
WhatsApp Image 2021-11-12 at 13.20.55

2 lata w Sejmie – podsumowanie połowy kadencji

Połowa kadencji za nami! Razem z moim zespołem #OlekTeam przygotowaliśmy podsumowanie tych 2 lat pracy dla Was. Zapraszam do lektury pełnego podsumowania tutaj: http://miszalski.pl/2lata/
1/2 kadencji w liczbach:
🎙73 wystąpienia
❓713 zapytań poselskich – 58% wszystkich z okręgu 13
📄1224 interpelacje – 42,2% wszystkich z okręgu 13,
🗳98,47% głosowania – frekwencja
#aktywnyposeł

Poseł na mównicy

Raport z 38 posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Wam Raport z 38 posiedzenia Sejmu:
 
👉 Posiedzenie rozpoczęły obrady nad kolejną już nowelizacją ustawy budżetowej na 2021 rok. Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia wynagrodzeń pracownikom sektora publicznego, w tym NFZ, ZUS i KRUS. Zwiększono także środki przeznaczone na wsparcie samorządów w realizacji lokalnych inwestycji.
 
👉 Ważnym punktem była także nowelizacja prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego. Minister Czarnek deklaruje, że nowe przepisy mają zagwarantować wolność słowa na uczelniach. Naprawdę chodzi jednak o to, by sprawy dyscyplinarne były rozpatrywane przez komisję pod kontrolą Ministra Czarnka, a nie społeczności akademickiej ❌ Ma to na celu umożliwienie przedstawiania poglądów skrajnych, często sprzecznych z wiedzą naukową, których to propagowanie było dotychczas ukrócane przez władze uczelni. Ta nowelizacja wprost otwiera więc drogę antyszepionkowcom czy innym płaskoziemcom do szerzenia dezinformacji na uczelniach 🤦
 
👉 Następny punkt dotyczył zmian w ustawie o ochronie zwierząt 🐰 Rząd pod pretekstem wprowadzania regulacji unijnych mających zwiększyć tę ochronę przepycha przepisy, które tę kontrolę ograniczą m.in. poprzez utajnienie prac komisji etyki wyrażających zgody na eksperymenty z wykorzystaniem zwierząt. Czarnek chce również odebrania organizacjom społecznym możliwości udziału w posiedzeniach tych komisji, co bezsprzecznie zmierza do ograniczenia kontroli społecznej nad tego rodzaju eksperymentami. Moje wystąpienie w tej sprawie zobaczycie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=95041DFBABF545A4C1258760004370D0&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA
 
👉 Podczas tego posiedzenia obradowaliśmy także nad tzw. „Polskim Ładem”. O ile popieramy zwiększenie kwoty wolnej od podatku i podniesienie drugiego progu podatkowego ✅, tak nie zgadzamy się na obciążenie Polaków dodatkowym podatkiem, którym de facto stanie się liczona procentowo od dochodów składka zdrowotna, której nie będzie można już odliczyć od podatku ❌ Zachęcam do obejrzenia mojego wystąpienia na ten temat, które znajdziecie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=A0EE87F49F1F8F22C125876000437215&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA
 
👉 W punkcie dotyczącym spraw bieżących pytałem też przedstawicieli rządu o to, jak zamierzają zapobiec coraz szybciej rosnącej inflacji 📈 Nie była ona tak wysoka od 20 lat ❗ Ludzie tracą pieniądze zgromadzone na kontach i lokatach, i z dnia na dzień płacą coraz więcej za zakupy. Moje pytanie możecie obejrzeć tutaj: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=BA4F87E05E6F22C6C125876400374307&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA
 
Inne punkty, które pojawiły się na tym posiedzeniu to m.in.: kolejna zmiana regulaminu Sejmu, nowelizacje ustaw dotyczących ochrony środowiska, obrotu instrumentami finansowymi, funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, a także ratyfikacji umowy bilateralnej z Białorusią.
 
Kolejne posiedzenie Sejmu już w tym tygodniu. Oczywiście po jego zakończeniu przedstawię Wam kolejny #RaportOlka
raport37

Raport z 37 posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Wam #RaportOlka z 37 posiedzenia Sejmu, które odbyło się w zeszłym tygodniu:
➡️ Najgłośniejszym punktem tych obrad była nowelizacja kodeksu karnego, która wprowadza nowe regulacje antykorupcyjne i przeciwdziałające nepotyzmowi. Ponieważ przez ostatnie 6 lat rządów PiS poziom korupcji w Polsce znacznie wzrósł (z 29 miejsca spadliśmy na 45), ustawa ta jest bezwzględnie potrzebna❗️ Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że na początku swoich rządów PAD ułaskawił skazanych za nakłanianie do korupcji ministrów Wąsika i Kamińskiego, którzy dziś znów są ministrami, to zdaje się ona brzmieć jak ponury żart. Upolitycznienie prokuratury i jej bezczynność w sprawach dotyczących polityków PiS potęgują tylko to wrażenie. Zwróciłem na to uwagę podczas swojego wystąpienia, które obejrzycie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp…
W następnej kolejności pracowaliśmy nad ustawami dotyczącymi:
➡️ ewidencji ludności i dowodów osobistych
➡️ podatku akcyzowego
➡️ pomocy państwa w wychowaniu dzieci
➡️ „wsparcia” jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem „Polski Ład”
➡️ rekompensat dla podmiotów prowadzących działalność
➡️ gospodarczą na obszarze objętym stanem wyjątkowym
➡️ cudzoziemców oraz udzielaniu im ochrony.
Drugiego dnia obradowaliśmy między innymi na temat kolejnych ograniczeń związanych z zakazem handlu w niedzielę. Przedstawiłem posłom statystyki pokazujące, że zdecydowana większość Polaków sprzeciwia się utrzymaniu tego zakazu. Argumentowałem, że zakaz handlu w niedzielę nie rozszerza niczyich praw, lecz je ogranicza, gdyż uniemożliwia pracę wszystkim, również tym, którzy jej potrzebują. Mimo tego posłowie PiS zdecydowali się obostrzyć ograniczenia, w związku z którymi zakaz handlu w niedzielę będzie jeszcze bardziej restrykcyjny. Moje wystąpienie w tej sprawie obejrzycie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp…
➡️ Tego dnia zajmowaliśmy się również przedłużeniem programów osłonowych dla górników tracących pracę w związku z transformacją energetyczną. Zwracałem uwagę posłów PiS na to, że w okresie swoich rządów zmarnowali ogromne pieniądze na budowę będącej dziś w rozbiórce elektrowni węglowej w Ostrołęce, która zdaniem ekspertów już w momencie rozpoczynania prac budowlanych rokowała przynoszeniem Skarbowi Państwa ogromnych strat. PiS jednak uparł się, by rozpocząć jej budowę, przez co zmarnował ogromne pieniądze, które mógł przeznaczyć na pomoc górnikom w uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych. Moje wystąpienie na ten temat znajdziecie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp…
Drugiego i trzeciego dnia posiedzenia omawialiśmy też wiele innych ustaw. Dotyczyły one m.in.:
➡️ transportu drogowego
➡️ prawa lotniczego oraz straży granicznej
➡️ rodzinnego kapitału opiekuńczego
➡️ podatku dochodowego od osób fizycznych
➡️ gwarantowanego kredytu mieszkaniowego oraz zasadach jego spłaty.
➡️ Pod koniec 3 dnia głosowaliśmy także nad przyjęciem informacji Ministra Zdrowia w sprawie organizacji Narodowego Programu Szczepień przy zwiększonej liczbie dostaw szczepionek oraz informacji na temat zutylizowanych dawek. Na zakończenie 36 posiedzenia, które odbyło się w ubiegłą środę w godzinach porannych zadawałem w tej sprawie pytanie panu Ministrowi. Jego treść zobaczycie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp…
➡️ Punkt dotyczący informacji Ministra Zdrowia możecie przede wszystkim kojarzyć ze skandalicznego wystąpienia Grzegorza Brauna, który na koniec swojej wypowiedzi krzyczał do Ministra „będziesz pan wisiał”. Niestety nie tylko posłowie PiS w tej kadencji naruszają wszelkie zasady przyzwoitego parlamentaryzmu.
Następne posiedzenie Sejmu już w ostatni tydzień września. Oczekujcie więc na kolejny #RaportOlka
raport35

Raport z 35 posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Państwu #RaportOlka z 35 posiedzenia Sejmu, które odbyło się w dniach 21 – 23 lipca:

✅ Podczas tego posiedzenia doszło wreszcie do powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, którym został zgłoszony i popierany przez opozycję prof. Marcin Wiącek. Nasza wytrwałość i nieustępliwość przyniosła efekty – udało się zablokować upolitycznienie tego niezmiernie ważnego w obecnych czasach urzędu. Parlament powołał także mocno związanego z obozem PiS Karola Nawrockiego na szefa Instytutu Pamięci Narodowej.

➡️ Ustawy omawiane podczas tego posiedzenia dotyczyły m.in. nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o kosztach sądowych, kas zapomogowo-pożyczkowych, kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy o transporcie kolejowym. Ponadto procedowaliśmy specustawę dotyczą szczególnych rozwiązań związanych z specjalnym zagospodarowaniem gruntów leśnych oraz zaproponowaną przez Senat zmianę w zasadach uchwalania regulaminu Trybunału Stanu.

➡️ Już na komisji politycy PiSu sprzeciwiali się temu, by to Trybunał Stanu, a nie Sejm uchwalał regulamin działania tego organu. Co ciekawe, zasada przyjmowania tego regulaminu przez Sejm pochodzi jeszcze z PRL-u, gdy podział na prawo powszechnie obowiązujące oraz wewnętrzne nie był tak wyrazisty. Nie jest jednak nowością, że politycy PiSu chcą mieć kontrolę nad każdym niezależnym dotąd organem, toteż nic dziwnego, że sprzeciwiali się tej noweli.

➡️ Specustawa dotycząca specjalnego zagospodarowania gruntów leśnych powiązana jest z szlagierowym pomysłem Premiera Morawieckiego dotyczącym wyprodukowania miliona samochodów elektrycznych. Szkoda tylko, że PiS chce wybudować fabrykę tych samochodów kosztem 12,5 mln drzew, które mają zostać ścięte pod jej budowę❌🌳 Sugerowaliśmy inne miejsca jej postawienia, ale PiS jak zwykle upiera się przy swoim, nie bacząc na konsekwencje. Alarmowałem, że jeśli zetną te drzewa, będziemy mieli najmniej ekologiczną fabrykę ekologicznych samochodów na świecie. Moje wystąpienie w tej sprawie możecie obejrzeć tutaj: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=255771379692752&id=100057796762196

➡️ Podczas tego posiedzenia głosowaliśmy też wotum nieufności dla Przemysława Czarnka. Pomimo szeregu skandalicznych wypowiedzi m.in. o karach fizycznych jako najlepszej metodzie wychowawczej, politycy PiS-u wespół w zespół z Kukiz 15′ oraz częścią Konfederacji obronili swojego ministra przed odwołaniem. To niestety bardzo zła wiadomość dla polskiej młodzieży, która zamiast edukacji otrzymuje w szkołach coraz więcej indoktrynacji.

interwencja_20210706

Interwencja ws. leków na raka

Złożyłem do ministra Niedzielskiego interwencję ws. refundacji leków na raka. Dotarła do mnie informacja, że z wykazu usunięte mają zostać preparaty: Reseligo, Zoladex oraz steryd Pabi-Dexamethason. Dwa pierwsze są stosowane w leczeniu wielu pacjentek z hormonozależnym rakiem piersi i podawane są co miesiąc, przez wiele lat. Sterydy podawane są natomiast przy chemioterapii w celu poprawy wyników leczenia.

Treść interwencji Treść odpowiedzi

liszk-1280x508

Mieszkańcy protestują przeciwko budowie obwodnicy tuż przy Zalewie w Kryspinowie

Złożyłem w tej sprawie interwencje m.in. do Wójta Liszek. Mieszkańcy oczekują konsultacji społecznych i ominięcia terenu gdzie według panów zagospodarowania miała się rozwijać infrastruktura turystyczna, sportowa, zaplecze hotelowe i restauracyjne. Przygotowali w tej sprawie petycję, którą można podpisać tutaj👉https://www.petycjeonline.com/ratujmyzalew

Fragment uzasadnienia mieszkańców:

„Krakowianie oraz miłośnicy Zalewu na Piaskach zlokalizowanego na terenie Gminy Liszki z oburzeniem przyjęliśmy informację o przekazaniu 24.02.2021 do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przez Urząd Gminy Liszki koncepcji preferowanego przez Gminę przebiegu obwodnicy na terenach zielonych w rejonie Zalewu, który jest miejscem wypoczynku, rekreacji oraz aktywności sportowej dla całej aglomeracji krakowskiej.

Stanowczo protestujemy, aby niekonsultowany społecznie projekt obwodnicy Liszek w rejonie Zalewu na Piaskach mógł być brany pod uwagę w pracach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Poza rażąco nietransparentnym sposobem przygotowania dokumentacji przez Gminę, nasz sprzeciw i oburzenie wywołują działania przygotowawcze powzięte przez włodarzy gminy Liszki zmierzające do realizacji inwestycji w rekomendowanym do ZDW w Krakowie przebiegu w tym, poza wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych, NAGŁA zmiana w projektowanym równolegle w Gminie planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sąsiadującego z plażami Zalewu na Piaskach.”

1 ROK 2

Podsumowanie pierwszego roku w Sejmie

Szanowni Państwo❗️
Przedstawiam Państwu #RaportOlka, podsumowujący pierwszy rok mojej pracy podczas IX kadencji Sejmu RP👇
Podczas mijającego roku w Sejmie:
➡️ Odbyło się 20 posiedzeń.
➡️ Podczas nich 25 razy zabrałem głos.
➡️ Odbyło się 2320 głosowań – brałem udział w 2275, czyli 98,06% z nich.
Jako Poseł na Sejm RP:
➡️ Zostałem członkiem dwóch komisji:
Komisji Gospodarki i Rozwoju
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
➡️ Uczestniczę w pracach ośmiu zespołów parlamentarnych:
Parlamentarny Zespół Antysmogowy
Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Parlamentarny Zespół ds. Miast
Parlamentarny Zespół ds. Rewitalizacji Miast
Parlamentarny Zespół ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej
Parlamentarny Zespół ds. Związków Metropolitalnych, w którym pełnię funkcję wiceprzewodniczącego
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
Zespół Parlamentarny „Zerwij z plastikiem”
➡️ Jestem członkiem trzech delegacji parlamentarnych:
Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna
Polsko-Szwedzka Grupa Parlamentarna
Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny
Na wniosek obywateli oraz organizacji pozarządowych, złożyłem:
✅ 669 interpelacji;
✅ 43 zapytania poselskie.
Przeprowadziłem także interwencje i kontrole poselskie w prawie 100 sprawach zgłoszonych przez obywateli, samorządowców oraz instytucje, w tym w:
➡️ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – w sprawie inwestycji przeciwpowodziowych oraz podjętych przygotowań na wypadek zagrożenia powodziowego;
➡️ Polskie Koleje Państwowe – w sprawie zwolnienia z opłat przedsiębiorców branży transportowej korzystających z miejsc parkingowych należących do PKP;
➡️ Urząd Miasta Niepołomice – w ramach kontroli działalności komisarza pełniącego obowiązki burmistrza;
➡️ Wodociągi Niepołomice – w związku z niegospodarnością oraz zmianami personalnymi nowo powołanego przez komisarza prezesa;
➡️ Spółka Trakcja S.A. – w sprawie przedłużającego się remont ulicy Krakowskiej zwracając się do spółki wykonującej przebudowę, by dowiedzieć się, dlaczego stale przekładają termin zakończenia prac, utrudniając funkcjonowanie mieszkańcom;
➡️ Małopolska Kurator Oświaty – w związku z rażącymi naruszeniami wolności słowa uczniów i nauczycieli biorących udział w protestach Strajku Kobiet oraz niejasnościami związanymi z zagranicznymi podróżami służbowymi Pani Kurator;
➡️ Urzędy Gmin w powiecie krakowskim, olkuskim i miechowskim – o dane statystyczne związane z pierwszą falą epidemii Covid-19, wpływem na populacje gmin oraz sytuację finansową;
➡️ Urzędy Pracy w województwie małopolskim – o skalę zwolnień wynikających z wiosennego Lockdownu i zamknięcia wielu przedsiębiorstw;
➡️ Kraków Airport im. Jana Pawła II – w związku z trwającymi pracami nad poszerzeniem pasa startowego i zastrzeżeniami okolicznych mieszkańców;
➡️ Małopolski Urząd Wojewódzki – o podjęte przez Wojewodę działania przed zapowiadaną jesienną falą zachorowań na Covid-19 oraz wysokości środków wydatkowanych z rezerw wojewody na walkę z pandemią;
➡️ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – o granty dla małych przedsiębiorców i proces ich przyznawania;
➡️ Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie – w sprawie ochrony przez konwój policyjny pojazdów transportowych głoszących hasła nienawiści i w rażący sposób szkalujące osoby ze środowiska LGBT;
➡️ Poczta Polska – w związku z niejasnościami powstałymi podczas procesu kampanii prezydenckiej i udziału Poczty Polskiej w dystrybucji materiałów wyborczych Prezydenta Andrzeja Dudy;
oraz w osobistych sprawach obywateli w:
Prokuraturze, Policji, Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Małopolskim Inspektoracie Sanitarnym, Urzędzie Miasta Krakowa
Podczas mijającego roku, swoją działalność poselską w postaci prac legislacyjnych, interpelacji, zapytań koncentrowałem zwłaszcza na tematyce:
🌳ekologii – leśnictwo, polowania, neutralność klimatyczna, polityka węglowa, program mój prąd, gospodarowanie odpadami;
💵 gospodarki – wprowadzanie przez PiS nowych podatków i danin, zniesienie zakazu handlu w niedzielę, wzrost cen energii, pomoc dla branży: ogrodniczej, transportowej, gastronomicznej, hotelarskiej, sklepików szkolnych, budownictwa, opłata akcyzowa;
👥 praw obywatelskich – dostęp do leków na bazie konopii oraz legalizacja posiadania marihuany, wprowadzenie w Polsce e-votingu, tematyka aborcji i antykoncepcji, pomoc psychologiczna w szkołach, zmniejszenie biurokracji i przyspieszenie procedur, ochrona praw obywateli przed nadużyciami ze strony władzy.
Treść wszystkich interpelacji i zapytań złożonych przez mnie mogą Państwo odnaleźć na poniższych stronach internetowych.
✅ Jako Poseł brałem również udział w wielu wydarzeniach i inicjatywach społecznych. Wspierając środowisko LGBT, wziąłem udział w Marszu Równości oraz sprzeciwiałem się otwarcie terapiom konwersyjnym (niemedycznej “terapii” mającej zmieniać orientację seksualną). Uczestniczyłem w protestach w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości. Od początku kadencji popierałem walkę o prawa kobiet m.in składając już w kwietniu interpelację w sprawie dostępu do zabiegów aborcji. Podczas protestu kobiet uruchomiliśmy wraz z moim Biurem Poselskim infolinię pomocy prawnej dla protestujących. Pomoc prawną oferowałem również przedsiębiorcom podczas pierwszego lockdownu i w tym zakresie nadal kontynuuje swoje działania. By na bieżąco przekazywać informacje pomocne dla przedsiębiorców, utworzyłem na Facebooku specjalną grupę o nazwie “Krakowscy Przedsiębiorcy”. Od momentu wybuchu epidemii podejmuję ponadto intensywne działania na rzecz zapewnienia wszystkim odpowiedniej pomocy medycznej i profilaktyki, a także niezbędnego wsparcia przedsiębiorcom oraz pracownikom z branż szczególnie dotkniętych lockdownem i spowolnieniem gospodarczym.
✅ Otworzyłem dwa Biura Poselskie: w Krakowie i Krzeszowicach. Na co dzień współpracuję z 15 osobowym zespołem młodych ludzi, w tym aktywnymi samorządowcami: radnymi dzielnic i miasta Krakowa, a także szeregiem organizacji społecznych. Moje Biuro zawsze stoi otworem dla potrzebujących wsparcia i pomocy obywateli.
✅ W razie potrzeby i jakichkolwiek pytań czy wątpliwości oraz przyszłych spraw zapraszam do kontaktu oraz do śledzenia moich profili:
✅ Zarówno ja jak i moi współpracownicy, pozostajemy do Państwa dyspozycji:
Biuro Poselskie Aleksandra Miszalskiego
ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków
tel. 601 900 088
biuro@miszalski.pl
WhatsApp Image 2020-09-02 at 13.07.03

Interwencja w sprawie „konkursu” grantowego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Razem z Posłem Markiem Sową i Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego Krzysztofem Nowakiem podjęliśmy interwencję ws. konkursu grantowego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, który odbył się 31 sierpnia br. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym w okresie od 17 28 sierpnia br. należało założyć konto w generatorze wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego oraz wypełnić wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego. Drugi etap polegał na wysłaniu przygotowanego wniosku w dniu 31 sierpnia o godz.12:00 lub 14:00 do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów. Niestety w trakcie drugiego etapu wystąpiły liczne problemy. Otrzymaliśmy w tej sprawie bardzo dużo zgłoszeń od przedsiębiorców. Do najważniejszych zgłoszonych usterek należą:

  • Brak możliwości załadowania się strony www.tarcza.malopolska.pl, mimo logowania o godzinie 12.00 14.00.
  • Pojawienie się błędu HTTP 500 wskazującego, że wystąpił wewnętrzny problem podczas połączenia z serwerem. Sprawiał on, że użytkownik nie mógł uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części witryny.
  • Kody (użytkownik wpisywał w generatorze pojawiającą się wartość liczbową), które miały zabezpieczyć system przeciw botom nie zdał egzaminu. Wartości kodów powtarzały się, dzięki czemu boty mogły “obchodzić” system w minimalnym czasie.  
  • Zrywanie połączenia z serwerem obsługującym nabór po wpisaniu NIP.
  • System blokował wysłanie wniosku, mimo że prawidłowo wpisano NIP (pojawiał się komunikat o błędnym NIP).

Pomoc dla przedsiębiorców powinna być przyznawana w sposób sprawiedliwy i dając równe szanse na dostęp do niej. Nie może być tak, że wniosek udaje się złożyć temu kto akurat trafił na działający serwer albo jest lepszym informatykiem i „obszedł” system. Złożyliśmy w tej sprawie interwencję do Marszałka Województwa Małopolskiego. Oczekujemy zwiększenia środków przeznaczonych na wsparcie, tak aby trafiły one do wszystkich, którzy w 1 etapie poprawnie wypełnili wniosek.

Treść interwencjiNagranie z konferencji:

Zdjęcia: