Zwróciłem się z pytaniem czy możliwe jest przejęcie przez miasto terenów zielonych za zgodę właściciela w ramach użytkowania wieczystego zamiast wykupu, co pozwoliłoby znacznie zmniejszyć koszt.

tresc_odpowiedzi