O mnie | Radny Miasta Krakowa

Aleksander Miszalski – Jestem absolwentem II LO im Jana III Sobieskiego w Krakowie oraz trzech krakowskich uczelni: Akademii Ekonomicznej – kierunku Stosunki Międzynarodowe, Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunku Socjologia oraz Akademii Wychowania Fizycznego – kierunku Turystyka i Rekreacja. Z zawodu jestem przedsiębiorcą. Od prawie 20 lat działam na rynku usług turystycznych m.in. jako współzałożyciel jednego z liderów na rynku hosteli w Europie środkowo – wschodniej.

W Platformie Obywatelskiej jestem członkiem od 2009 roku. W 2010  zostałem wybrany członkiem zarządu PO w Krakowie, a w 2016 przewodniczącym zarządu PO w Krakowie. W kolejnych wyborach zostałem wybrany na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Małopolsce. Od listopada 2014 roku dzięki Państwa głosom jestem Radnym Miasta Krakowa.

W kończącej się obecnie kadencji Rady Miasta Krakowa pracowałem w 5 komisjach: Infrastruktury, Planowania i ochrony środowiska, Ekologii, Promocji i Turystyki (której przewodniczyłem) oraz Dialogu Społecznego. Podczas kadencji złożyłem w sumie 345 interpelacji oraz byłem autorem lub współautorem 22 uchwał Rady Miasta.