306998852_5409275089109111_1889578025811408710_n

Zwiększamy wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku żłobkowym

14 września Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o zwiększeniu o ponad 100% wsparcia dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci chodzących do żłobka, klubów dziecięcych czy mających opiekunów dziennych. Jest to wynikiem inicjatywy Dominika Jaśkowca, Radnego Miasta Krakowa, oraz mojej, którą ogłosiliśmy 25 sierpnia br.
W ramach tej inicjatywy 31 sierpnia Dominik Jaśkowiec razem z Andrzejem Hawrankiem złożyli w imieniu Klub Radnych Platforma – Koalicja Obywatelska Kraków projekt uchwały, która została podjęta przez Radę Miasta 14 września. Dziękuję serdecznie radnym naszego klubu za wsparcie tej inicjatywy! Dzięki tej uchwale rodzice będą płacić znacznie mniej za miejsce dzieci w żłobkach niesamorządowych! Na poziomie Sejmu będziemy walczyć o wprowadzenie ogólnopolskich zmian, o które postulowali uczestniczy posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat 3, które odbyło się niedawno w Krakowie.
Tags: No tags

Comments are closed.