WhatsApp Image 2022-01-11 at 14.54.44 (1)

Ustawa metropolitalna dla Krakowa

11 stycznia odbyła się konferencja prasowa dotycząca złożenia ustawy o Krakowskim Związku Metropolitalnym „Krakowska Metropolia” w Senacie z udziałem Bogdana Klicha – Senator RP, Aleksandra Miszalskiego – Poseł RP, Dominika Jaśkowiec – Rady Miasta Krakowa  oraz Grzegorz Małodobry – Radny Powiatu Krakowskiego. 

Jak poinformował senator Bogdan Klich w Senacie w imieniu Klubu Obywatelskiego został złożony projekt ustawy o powołaniu „Krakowskiej Metropolii” czyli związku metropolitarnego gmin, które będą zainteresowane tym, aby taką metropolię stworzyć.

Celem projektu ustawy jest to, aby łatwiej przekraczać bariery, które oddzielają ośrodek jakim jest Kraków od gmin go otaczających we wspólnym zwalczaniu zagrożeń albo we wspólnym ułatwianiu życia mieszkańcom, chodzi o czyste powietrze, transport drogowy czy planowanie przestrzenne, bo przecież dotyczą one wielu gmin i nie kończą się tam gdzie są słupki określające granice administracyjne. Będziemy apelować do rządu , aby zaczął wspierać związki metropolitalne jak ten krakowski. Krakowianie i mieszkańcy gmin sąsiednich oczekują tego, aby taki związek metropolitalny powstał.

Następnie głos zabrał Aleksander Miszalski o korzyściach, które płynęłyby dla Krakowa i okolicznych gmin z przyjęcia tego typu ustawy.  Pierwszą kwestią jest ochrona powietrza i kwestie ekologiczne. Powietrze nie zna granic – Kraków względnie poradził sobie ze smogiem, niestety kilkadziesiąt tysięcy pieców wokół Krakowa truje dalej. Ustawa dawałaby możliwość podjęcia wspólnych działań inwestycyjnych i zaradczych. Drugą istotną korzyścią byłoby wspólne planowanie przestrzenne, które miałby pozytywny wpływ na spójną zabudowę terenów przygranicznych powiatów. Poseł Miszalski poruszył również temat wspólnych inwestycji, ( m.in. kolei aglomeracyjnej, połączenia komunikacji publicznej i wspólne taryfy), wspólnej polityki promocyjnej oraz turystycznej. Poruszona została kwestia dodatkowych wpływów do budżetu samorządu – nawet 300 mln rocznie w przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Dominik Jaśkowiec mówił, że projekt ustawy został przygotowany oddolnie pod egidą senatora Bogdana Klicha. Zapowiedział, że prace nad ustawą będą trwały dalej zarówno w Senacie jak i będziemy przeprowadzać szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa, środowiskami, dzielnicami. Ustawa Krakowska Metropolia pomoże rozwiązać część problemów mieszkańców Krakowa generowanych problemami mieszkańców gmin sąsiednich. Radny Jaśkowiec stwierdził, że gorąco popiera rozwiązania, które wychodzą po za obecne ramy samorządu Miasta Krakowa i dają dodatkowe możliwości prawne i finansowe do realizacji zadań.

Grzegorz Małodobry Radny Powiatu Krakowskiego poinformował o zauważalnym  wykluczeniu komunikacyjnym, który można dzięki ustawie rozwiązać, jeśli Gminy dostały by systemowo większe środki finansowe gwarantowane przez ustawę metropolitalną. Część Gmin ma większe możliwości budżetowe, co ma obecnie wpływ na możliwości finansowania transportu publicznego. Radny Małodobry poinformował również o planowanych spotkaniach konsultacyjnych na sesjach Rad Gmin w Powiatach wielickim oraz krakowskim, które niebawem się rozpoczną i zaprosił do udziału w nich mieszkańców.

Tags: No tags

Comments are closed.