Dziwne interesy prawej ręki Patryka Jakiego

„Dziwne interesy prawej ręki Patryka Jakiego” – tekst pod takim tytułem: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/dziwne-interesy-prawej-reki-patryka-jakiego/rcfgyjk zainspirował mnie do złożenia interpelacji z pytaniami w sprawie ppłk. Marcina Strzelca.

Treść interpelacji

Tags: No tags

Comments are closed.