Skutki przeprowadzonej "reformy sprawiedliwości" | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościSejmSkutki przeprowadzonej „reformy sprawiedliwości”

27 stycznia 2020

Władza sądownicza zgodnie z ustrojową zasadą trójpodziału władzy zajmuje fundamentalne stanowisko. Może ona efektywnie funkcjonować jedynie w stabilnym środowisku prawym, ciesząc się głębokim szacunkiem i uznaniem społecznym. Przez cztery ostatnie lata rząd i ministerstwo sprawiedliwości przeprowadza kolejne reformy sądów powszechnych. W tym czasie kilkukrotnie nowelizowana była ustawa o ustroju sądów powszechnych.

Treść interpelacji

Aleksander Miszalski