Obsadzanie stanowisk sędziowskich w latach 2016, 2017, 2018, 2019 | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościSejmObsadzanie stanowisk sędziowskich w latach 2016, 2017, 2018, 2019

15 stycznia 2020

Mając na uwadze przeprowadzane w ostatnich latach istotne zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustawach związanych z ustrojem wymiaru sprawiedliwości, poprosiłem o informacje na temat obsadzania stanowisk sędziowskich w latach 2016, 2017, 2018, 2019.

Treść interpelacji

Aleksander Miszalski