Siły Zbrojne RP w Iraku | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościSejmSiły Zbrojne RP w Iraku

10 stycznia 2020

5 stycznia 2020 r. iracka Rada Reprezentantów przegłosowała rezolucję wzywającą wojska USA i ich sojuszników do niezwłocznego opuszczenia Iraku.

Treść interpelacji

Aleksander Miszalski