Funkcjonowanie Nadleśnictwa Miechów | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościSejmFunkcjonowanie Nadleśnictwa Miechów

27 stycznia 2020

Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, dbając przy tym o stan zarządzanych terenów, tj. o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Pozostają państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Fundamentem ekonomicznym Lasów Państwowych jest zasada samofinansowania. Przeznaczają one wygospodarowane środki na własne potrzeby, nie płacąc państwu żadnej formy dywidendy. Głównym przychodem Lasów Państwowych jest przychód ze sprzedaży drewna. Poprosiłem o informacje dotyczące funkcjonowania Nadleśnictwa Miechów.

Treść interpelacji

Aleksander Miszalski