Dostęp do leków pochodzących z konopi innych niż włókniste | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościSejmDostęp do leków pochodzących z konopi innych niż włókniste

22 stycznia 2020

1 listopada 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych legalizująca możliwość leczniczego zastosowania surowców w postaci ziela, żywicy oraz wszelkich wyciągów z konopi innych niż włókniste.

Treść interpelacji

Aleksander Miszalski