Implementacja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws. usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego

Polska wciąż nie wdrożyła rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Zachodzi obawa, że obecny system oparty na dopłatach do biletów z ulgami ustawowymi oraz zezwoleniami na prowadzenie transportu na liniach regularnych pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem.

Treść interpelacji

Tags: No tags

Comments are closed.