Skutki przeprowadzonej „reformy sprawiedliwości”

Władza sądownicza zgodnie z ustrojową zasadą trójpodziału władzy zajmuje fundamentalne stanowisko. Może ona efektywnie funkcjonować jedynie w stabilnym środowisku prawym, ciesząc się głębokim szacunkiem i uznaniem społecznym. Przez cztery ostatnie lata rząd i ministerstwo sprawiedliwości przeprowadza kolejne reformy sądów powszechnych. W tym czasie kilkukrotnie nowelizowana była ustawa o ustroju sądów powszechnych.

Treść interpelacji

Tags: No tags

Comments are closed.