Zwolnienia dyrektorów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

W związku z niepokojącymi informacjami dochodzącymi z CBA zapytałem o przyczyny ostatnich zmian personalnych.

Treść interpelacji

Tags: No tags

Comments are closed.